ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EN OPGRAVING LANDGOEDERENZONE

Geplaatst op 12 november 2010

Op 15 november start ADC ArcheoProjecten in opdracht van Avenue2 een archeologisch onderzoek in de Landgoederenzone ter hoogte van Meerssenhoven. Deze kavel  van 7 hectare groot is bestemd voor natuurcompensatie in de vorm van aanplant van bomen.
 
Daarnaast start op 22 november ook een archeologische opgraving in de Landgoederenzone, over een gebied van zo’n 5 à 6 hectare groot tussen Rothem en de Beatrixhaven. Enige tijd geleden is op deze locatie al vooronderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er in het gebied zogenaamde ‘behoudenswaardige’ archeologie in de bodem zit.
Vondsten uit steentijd en Romeinse tijd
Het gaat om vondsten en sporen uit minimaal de laatste 5000 jaren. Denk bijvoorbeeld aan bewerkt vuursteen uit de late steentijd (Neolithicum), maar ook twee nederzettingen en een weg uit de Romeinse tijd. Door de aard van de bouwwerkzaamheden kunnen deze resten niet in de grond bewaard blijven. Daarom wordt dit stukje Maastrichts verleden opgegraven. Dit gebeurt overdag door middel van sleuven, die met kraanwagens worden gegraven. Daarna gaan per deelgebied één of twee archeologenteams van telkens vier personen aan de slag om de bodem te onderzoeken en eventuele vondsten bloot te leggen. Naar verwachting zijn de archeologen tot eind februari 2011 met het onderzoek bezig. Het officiële eindrapport verschijnt enkele maanden later.
 
Geen overlast voor bewoners
Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht. In en rondom het onderzoeksgebied liggen vrijwel geen woningen, het onderzoek zal dan ook niet tot overlast voor omwonenden leiden.