ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN DIVERSE LOCATIES LANDGOEDERENZONE

Geplaatst op 19 november 2010

Op dit moment vinden diverse werkzaamheden en onderzoeken plaats in het kader van de voorbereiding voor A2 Maastricht. Vanaf maandag 22 november zal de firma ADC Archeo Projecten in opdracht van Avenue2 archeologisch waardevolle vondsten opgraven in de bodem van de Landgoederenzone. De opgravingen zullen ongeveer tot half februari duren en vinden overdag plaats tussen 07.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds.
Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?
Op verschillende locaties in de Landgoederenzone. Zie kaart hieronder.
‘Behoudenswaardige’ archeologie
Enige tijd geleden is op deze locatie al vooronderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er in het gebied zogenaamde ‘behoudenswaardige’ archeologie in de bodem zit.
 
Vondsten uit steentijd en Romeinse tijd
Het gaat om vondsten en sporen uit minimaal de laatste 5000 jaren. Denk bijvoorbeeld aan bewerkt vuursteen uit de late steentijd (Neolithicum), maar ook twee nederzettingen en een weg uit de Romeinse tijd. Door de aard van de bouwwerkzaamheden kunnen deze resten niet in de grond bewaard blijven. Daarom wordt dit stukje Maastrichts verleden opgegraven. Dit gebeurt overdag door middel van sleuven, die met kraanwagens worden gegraven. Daarna gaan per deelgebied één of twee archeologenteams van telkens vier personen aan de slag om de bodem te onderzoeken en eventuele vondsten bloot te leggen. Naar verwachting zijn de archeologen tot eind februari 2011 met het onderzoek bezig.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Verspreid over de kavels wordt opgegraven. Het graafwerk vindt plaats met een graafmachine die de bodem tot enige decimeters en soms dieper ontgraaft. Waarnemingen worden met de hand opgegraven. Na afloop van het onderzoek wordt de grond weer in dezelfde volgorde teruggeplaatst.
Wat zijn de gevolgen van het onderzoek voor mij?
U zult waarschijnlijk weinig tot geen hinder ondervinden van deze werkzaamheden:
De medewerkers gebruiken de huidige inritten van de kavels als toegang voor het materiaal. Er worden geen omliggende wegen afgezet. Het is mogelijk dat u al omwonende de graafwerkzaamheden hoort. Dit geluid is vergelijkbaar met bijvoorbeeld landbouwvoertuigen die het land bewerken. 
Aanvullende informatie en vragen
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden of andere voorbereidende werkzaamheden? Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.