NIEUWE VERKEERSSITUATIE N2 EN KRUISPUNT SCHARNERWEG

Geplaatst op 8 juni 2012

Begin augustus 2012 start Avenue2 met de tweede fase van de zogenaamde 'wanden-dakconstructie': een in de grond aangelegde, betonnen bouwkuip in omgekeerde U-vorm. De constructie is te vergelijken met een tafel en vormt als het ware een brede brug over de toekomstige bouwkuip heen. De eerste fase van de wanden-dakconstructie werd gebouwd bij de ANWB-flat, de tweede fase komt bij de Gemeenteflat.

Gewijzigde verkeerssituatie A2/N2 en kruispunt Scharnerweg
A2/N2
Om ruimte vrij te maken voor de bouwkuip bij de Gemeenteflat, werd de N2 tussen Oranjeplein en de Lourdeskerk vanaf vrijdag 29 juni 2012 naar het westen verlegd, over de bestaande bouwkuip bij de ANWB-flat heen. De N2 blijft uit 2x2 rijstroken bestaan.

Kruispunt Scharnerweg
Door de krappe ruimte, kan het kruispunt Scharnerweg met alle afslaande bewegingen niet blijven bestaan. Er zouden dan extra opstelstroken nodig zijn, maar daarvoor is geen plaats. Daar komt bij dat de rijstrookwisselingen die voor de afslaande bewegingen nodig zijn, bijdragen aan verkeersgevaarlijke situaties en een verminderde doorstroming van het verkeer.

auto

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer?


Automobilisten
In de nieuwe situatie is afslaan vanaf de A2/N2 richting Scharnerweg – en vice versa – niet meer mogelijk. Om weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie wordt tijdelijke bewegwijzering aangebracht.

Verkeer uit het zuiden 
Omleiding ter hoogte van het Europaplein via de John F. Kennedysingel/Akersteenweg richting Oost- en West-Maastricht.

Verkeer naar het zuiden
Scharnerweg-Oost: omleiding via de Sibemaweg, Dr. Nevenstraat en John F. Kennedysingel. 
Scharnerweg-West: omleiding via de Avenue Céramique, Limburglaan en John F. Kennedysingel.

Verkeer uit het noorden
Omleiding via de Viaductweg -> Franciscus Romanusweg of de Terblijterweg.

Verkeer naar het noorden
Omleiding via de Franciscus Romanusweg -> Viaductweg of Terblijterweg.

Omdat afslaande bewegingen niet meer mogelijk zijn, worden de verkeerslichten aangepast. Verkeer op de Scharnerweg krijgt hierdoor méér groentijd.
 
Voetgangers en (brom)fietsers
Voetgangers en (brom)fietsers kunnen ook in de nieuwe situatie gebruik maken van vier oversteekplaatsen bij het kruispunt Scharnerweg. Voor hen verandert de verkeerssituatie niet.
Extra verkeersmaatregelen door gemeente Maastricht
De aanpassingen aan het kruispunt Scharnerweg gebeuren in nauw overleg met de gemeente Maastricht. Voor de doorstroming en verkeersveiligheid heeft de gemeente Maastricht daarom in diverse straten verkeersmaatregelen getroffen. Dit geldt onder andere voor de volgende straten:
  • Franciscus Romanusweg: hier is een aparte rijstrook gerealiseerd (linksaffer) voor verkeer dat linksaf wil slaan naar het winkelcentrum.
  • Limburglaan en Randwycksingel: beide straten zijn heringericht. Zo zijn doseerlichten geplaatst en zijn in de Limburglaan diverse aanpassingen uitgevoerd. Deze maatregelen bevorderen de verkeersdoorstroming.
  • Noormannensingel:  in de Noormannensingel is kort geleden eenrichtingsverkeer ingesteld.
Vooruitblik: verkeerssituatie bij kruispunt Scharnerweg na 2016
Het nieuwe kruispunt Scharnerweg - waar alleen rechtdoorgaand verkeer mogelijk is - blijft behouden totdat de A2-tunnel klaar is, eind 2016. Daarna bevindt zich bovengronds de zogenaamde ‘parklaan’: een weg voor lokaal verkeer. Het huidige kruispunt wordt dan een rotonde. In de A2-tunnel komt géén afslag richting Scharnerweg. Weggebruikers in de tunnel, kunnen er niet uit tussen Geusselt en Europaplein. Op deze locaties bevinden zich de tunnelmonden: de in- en uitgangen van de tunnel. Verkeer dat in de stad moet zijn (bestemmingsverkeer), kiest voor de bovenste tunnelbuizen. Doorgaand verkeer gaat door de onderste tunnelbuizen.