Geen uitbuiting; wel correctie aantal aspecten CAO Bouw

De expertcommissie heeft eind november 2013 haar bevindingen gepresenteerd. Er is volgens de commissie geen sprake van uitbuiting, niet in strikt juridische zin en niet in sociaal-maatschappelijk opzicht. Dat blijkt na een zorgvuldige analyse van de beloning, werktijden en huisvesting van de Portugese werknemers van Rimec. "Er is geen arbeidsdwang onder slechte werkomstandigheden, de werknemers ontvangen een brutoloon conform CAO Bouw, overuren worden conform de CAO Bouw vergoed met percentages van 25% en 50%  en medewerkers zijn ordentelijk gehuisvest," aldus het verslag van de expertcommissie. Wel moeten er een aantal aspecten van de CAO Bouw worden gecorrigeerd. 

De expertcommissie geeft in haar uitgebreid verslag een aantal belangrijke aanbevelingen. Waarbij ze vooral adviseert de problematiek te dejuridiseren en door middel van een minnelijk overleg tot een oplossing te komen waarbij de situatie van de arbeiders en de voortgang van het project voorop staan. Alhoewel de opdrachtgevers geen formele bevoegdheid hebben om in te grijpen, merkt de expertcommissie op dat Avenue2 heeft aangegeven dat, als er onacceptabele zaken aan de orde komen, zij zelf meteen gepaste maatregelen zou treffen.

Kritische punten van de expertcommissie:
  • Corrigeer betalingen conform art. 55 van CAO Bouw. Volgens dit artikel moet de werkgever zorgen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. 
  • Het aantal werkuren is te hoog en moet gecorrigeerd worden.
  • De werknemers moeten zelf in bezit zijn van hun veiligheidspasjes.