Maatregelen door Avenue2

De aanpak heeft ertoe geleid dat Avenue2 de volgende maatregelen heeft getroffen:

  • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013. Ondanks dat er tot maart 2014 geen CAO meer gold.*) In de praktijk betekent dit dat de werknemers minimaal ongeveer 1.600 euro netto per maand krijgen en met overwerkuren 1.800 tot 2.000 euro. 
  • Arbeidsuren worden scherper dan voorheen gecontroleerd op de Arbeidstijdenwet (48 werkuren per week over een periode van 16 weken).
  • De inhoudingen zijn blijvend met ongeveer de helft verlaagd.
  • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen. 
  • De regeling voor de veiligheidspasjes is aangepast.

* Op 10 maart 2014 is er overeenstemming bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Hiermee is een lang en slepend conflict om meteen te komen tot een nieuwe definitieve cao voorkomen.