Onderzoek door expertcommissie

N.a.v berichten in de media, in oktober 2013, over vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec bij A2 Maastricht, zijn 3 deskundigen gevraagd een analyse te geven van  de feiten zoals die blijken uit de beschikbare informatie. Dit met het oog op de in Nederland toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de inzet van Europese niet-Nederlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec voor A2 Maastricht. Daarbij zijn ook de sociaal-maatschappelijke dimensies in kaart gebracht en de toezichtmechanismen zoals deze nu in Nederland bestaan bij onder andere de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken.