OPDRACHT
Eén plan voor stad en snelweg


REALISATIE
de Groene Loper voor A2 Maastricht

DOELSTELLINGEN

  • betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2
  • bevordering van verkeers- veiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten
  • nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières
Bekijk hier een filmpje uit 2008 met een impressie van 'de Groene Loper voor A2 Maastricht'
Bekijk de animatiefilm uit 2015: Hoe gaat de A2-tunnel straks functioneren?

DE GROENE LOPER

In 2011 startte Avenue2 met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats voor A2 Maastricht. In 2012 ging de bouw van de tunnel, na het verlenen van de omgevingsvergunning, definitief van start. Ook vonden vanaf toen steeds meer activiteiten plaats voor de ombouw van knooppunt Kruisdonk. 

Groen licht voor uitvoering
Eind 2011 oordeelde de Raad van State dat zo goed als alle beroepen tegen het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' en de bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' ongegrond zijn. Daarmee zijn het Tracébesluit 2010 en 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk. Dit betekent dat er na een zorgvuldige voorbereiding van 8 jaar definitief groen licht was voor de uitvoering. 

Planprocedures onder de loep
In een mini-symposium in 2012 werd teruggeblikt op de doorlopen publiekrechtelijke procedures. Het volledige traject en de bijhorende conclusies staan beschreven in het boekje 'Zijn planprocedures anders te plannen?'. Klik hier om dit te downloaden.

Aanpak

In 't kort

Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost.
Ruggengraat van het plan is:
  • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
  • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
  • 2 markante en herkenbare stadsentrees.
Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.