ONTEIGENING UITGESPROKEN OVER FLATS PRES. ROOSEVELTAAN (WEST) EN PROF. COBBENHAGENSTRAAT

Geplaatst op 24 februari 2017

Op 18 januari 2017 heeft de rechtbank Limburg de onteigening uitgesproken van de percelen behorend bij de blokken 1, het resterende deel van 4 en 5 aan de Professor Cobbenhagenstraat en President Rooseveltlaan (west). 
Zoals bekend moet een aantal flats aan de Pr. Rooseveltlaan en Prof. Cobbenhagenstraat worden gesloopt om zo plaats te maken voor de uitvoering van het plan De Groene Loper. De zogeheten blokken 2, 3 en een deel van 4 (zie onderstaande afbeelding) zijn al gesloopt om de bouw van de tunnel en ruimte voor de tijdelijke N2 mogelijk te maken. De blokken 1, het resterende deel van 4, 5 en 8 zijn benodigd voor de bovengrondse herinrichting.
 
Onteigening
Om alle bewoners zo goed mogelijk te begeleiden is al in 2006 begonnen met actieve minnelijke verwerving van de appartementen en garages. Uiteindelijk is op deze manier met vrijwel alle eigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van hun appartement en/of garage. Met een enkeling bleek dit helaas echter niet mogelijk. Daarom was een
onteigeningsprocedure noodzakelijk. 
Actuele stand van zaken
Bij vonnis van 18 januari 2017 heeft de rechtbank Limburg de onteigening uitgesproken van – kort samengevat - de percelen behorend bij de blokken 1, 4 (resterend deel) en 5. Inmiddels is dit vonnis onherroepelijk. Dit betekent dat de gemeente binnen afzienbare termijn beschikt over de volledige eigendom van deze blokken en dat verder kan worden gegaan met de bovengrondse herinrichting. Deze kunt u volgen op www.mijngroeneloper.nl.