BOUWMETHODE

Moten?

De (bouwkuip voor de) tunnel was onderverdeeld in delen, zogenaamde moten. Elke moot was zo'n 24 meter lang. Bij Europaplein lag de eerste moot (moot 1) en bij Geusselt de laatste (moot 108).

Hindervergunning

Tot eind 2012 werd voor elke werkzaamheid waarvoor normen voor geluid, trillingen en/of licht werden overschreden, een aparte vergunning aangevraagd. Dat veranderde in 2013. Toen zijn deze afzonderlijke vergunningen vervangen door één overkoepelende vergunning voor tunnelwerkzaamheden in het gebied tussen Geusselt en Europaplein. Alle hinderactiviteiten totdat de tunnel klaar was (eind 2016), waren geregeld in deze collectieve ontheffing: de APV-gebiedsaanwijzing. Voor werkzaamheden buiten het gebied Geusselt - Europaplein werden nog steeds aparte vergunningen aangevraagd. Lees meer

BOUWMETHODE TUNNEL (2011-2014)

Bijgewerkt: april 2017

Eind 2011 startte Avenue2 met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de tunnelbouwkuip. Er werd begonnen bij de kopse kanten van het tracé. Oftewel: daar waar de in- en uitgangen van de tunnel (de tunnelmonden) liggen. In het zuiden is dat bij knooppunt Europaplein, in het noorden bij kruispunt Geusselt. Daarna bouwde Avenue2 van zuid naar noord én van noord naar zuid. Twee zogenaamd tunnelbouwtreinen werkten volgens een vaste bouwvolgorde naar elkaar toe. Dat gebeurde moot voor moot. Zo trok de bouw van de dubbellaagse tunnel als een trein door Maastricht-Oost en werd elke week 48 meter betonnen tunnel gerealiseerd. Op 12 december 2014 ontmoetten de twee ploegen elkaar bij moot 67, tegenover de Lourdeskerk: daar vond de allerlaatste betonstort voor de ruwbouw van de Koning-Willem Alexandertunnel plaats. 

Het filmpje hieronder laat de verschillende stappen van de tunnelbouwtrein zien. Het is een vaste werkmethode, waarbij activiteiten elkaar opvolgen. Elke week vond een andere werkzaamheid plaats. Op plekken waar deze bouwmethode niet mogelijk was, werden andere technieken ingezet.

Bereikbaar bouwen

Een goede doorstroming tijdens de uitvoering was een belangrijke eis voor de keuze van het beste plan voor stad en snelweg in juni 2009. Hier kunt u het filmpje 'Situatie tijdens de bouw' uit 2009 nog eens bekijken.