IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht 2010-2015

Jaar na jaar:

Op de hoogte blijven?

Ondertussen in de tunnel...

Een goed functionerende en veilige tunnel is meer dan beton en asfalt. Via de vaste rubriek ‘Ondertussen in de tunnel...’ hielden we u in 2015 op de hoogte van de ondergrondse voortgang. Dat blijven we ook in 2016 doen, als het accent verschuift naar het testen van de meer dan 50 verschillende systemen.

De lètste vrach...

Op 12 december 2014 werden de laatste kubieke meters beton gestort voor de ruwbouw van de dubbellaagse tunnel. In totaal is zo’n 300.000 m3 verwerkt, gelijk aan 25.000 vrachten. Een complete ‘Bijlmer’ aan beton.

Eerste dwarsdoorsnede

In maart 2013 was voor eerst de dwarsdoorsnede van twee keer twee tunnelbuizen boven elkaar zichtbaar bij het Europaplein. Een speciaal moment! In het najaar was er nog een mijlpaal: firma Züblin plaatste de laatste damwandplank en maakte de totale tunnelbouwkuip compleet. De gele silo’s en sleufgrijpers verdwenen toen definitief uit het straatbeeld van Maastricht-Oost. 
Vanaf het voorjaar 2012 waren drie A2-stewards elke dag in de wijken rond de bouwput te vinden voor het geven van uitleg. Vanaf het voorjaar 2012 waren drie A2-stewards elke dag in de wijken rond de bouwput te vinden voor het geven van uitleg.
Bij de Kennedysingel werden begin 2012 tijdelijke viaducten aangelegd. Bij de Kennedysingel werden begin 2012 tijdelijke viaducten aangelegd.

Trilwerk van start

De eerste damwandplanken voor de tunnelbouwkuip gingen eind 2011 in de grond bij het Europaplein. Voor de totale tunnelbouwkuip is 100.000 m2 damwand aangebracht op verschillende manieren. Het intrillen was één methode. 

Tot op de bodem

Voor het project A2 Maastricht is er op diverse plaatsen archeologisch onderzoek gedaan. In de Landgoederenzone – nu Buitengoed Geul en Maas – vonden ook opgravingen plaats. Hier zijn bijzondere vondsten gedaan die getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis in het gebied. Zo werden er onder meer munten, aardewerk en zelfs een zegelring uit de Romeinse Tijd gevonden. Meer hierover leest u op de themapagina archeologie

UITVOERING 2010-2015

Geplaatst op 31 december 2015

De werkzaamheden voor A2 Maastricht zijn niet meer weg te denken uit Maastricht-Oost. In 2010 werd begonnen met de allereerste voorbereidingen. Vijf jaar later is er buiten een hoop veranderd. Via deze pagina blikken we terug op wat er allemaal is gerealiseerd. Een overzicht van de belangrijkste stappen in de uitvoering. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de hoogtepunten per jaar. Klik op de links om verder te lezen. 

2015: (on)zichtbaar doorwerken

2015 was opnieuw een moeilijk jaar voor de bouwwereld, maar onze bouwers gingen ervoor. Vooral ondergronds, waar de teams Afbouw en VTTI hard doorwerkten om de tunnel af te bouwen en in te richten met de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties. Bovengronds waren de teams GWW en Kunstwerken aan zet. Dankzij alle inspanningen zijn flinke stappen gezet en opnieuw een aantal mijlpalen bereikt. Bij Geusselt en Europaplein werden afgelopen jaar de contouren van de toekomstige wegaansluitingen op de tunnel steeds beter zichtbaar. De - verlengde en met twee Mosasaurussen versierde - Severentunnel ging na lange tijd eindelijk weer open voor verkeer. Ook werd de ruwbouw van het viaduct Noorderpoort-Zuid afgerond en daarmee is de ruwbouw van 22 kunstwerken voor A2 Maastricht compleet. Erg bijzonder was het benefiet-galadiner (t)Huis in de tunnel, waarvan de opbrengst - maar liefst 86.500 euro - volledig naar de twee Ronald McDonald Huizen in Limburg ging. Omgerekend goed voor duizenden extra overnachtingen voor gezinnen die in de buurt willen blijven van hun ernstig zieke kind. En er was de start van www.mijngroeneloper.nl. Via deze website kunt u de tijdelijke en definitieve bovengrondse ontwikkelingen op of aan de toekomstige Groene Loper volgen. Zo zijn in 2015 - samen met de omgeving - de plannen uitgewerkt voor het nieuwe centrum Maastricht-Oost. Lees verder...
Vluchtdeur en hulppostkast Vluchtdeur en hulppostkast
Blusleiding Blusleiding

2014: topjaar aan werkzaamheden

2014 was een topjaar aan werkzaamheden voor A2 Maastricht. Het was het jaar waarin de betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel werd voltooid en we definitief afscheid namen van het tunnelteam. Het was ook het jaar waarin de aansluiting tussen de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk én de verbinding tussen beide autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven open gingen voor verkeer. Daarvoor moesten de wegenbouwers en mannen van verkeerstechniek vlak voor de bouwvak nog keihard doorwerken. De stad en omgeving lieten een grote betrokkenheid zien. De Dag van de Bouw trok bijvoorbeeld 12.000 bezoekers. Een record voor A2 Maastricht! En er was twee weken lang de EXPOA2 in de Tapijnkazerne waar zestien kunstenaars - geïnspireerd door ons project - hun kijk gaven op de tunnelbouw. In 2014 werd ook bekend dat de bovengrondse herinrichting van Maastricht-Oost - nog vóór de opening van de tunnel eind 2016 - extra kansen krijgt door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Lees verder...
Betonploegen ontmoeten elkaar bij sluitmoot Betonploegen ontmoeten elkaar bij sluitmoot
Uitgebreid knooppunt Kruisdonk Uitgebreid knooppunt Kruisdonk

2013: volle kracht vooruit

In 2013 verschoof de hinder van de wijken naar de N2-Corridor. Het was het jaar waarin de laatste flats werden gesloopt, die nodig waren om ruimte te maken voor de bouw van de tunnel. Hierdoor kon ook het laatste stukje N2 worden verlegd naar de tijdelijke locatie en ontstond er ruim baan voor het tunnelwerk. Het was ook het jaar waarin door Avenue2 en het Projectbureau A2 Maastricht het besluit werd genomen om een tweede bouwstroom voor het tunnelwerk in te zetten. Sindsdien vonden overal langs het 2,3 kilometer lange tracé tunnelactiviteiten plaats: van het maken van bouwkuipwanden tot het ontgraven van de bouwkuip en van het inhijsen van stempels tot het storten van beton. Terwijl het tunnelwerk ‘dwars door de stad’ trok, werd ten noorden van Maastricht gestaag verder gewerkt aan de nieuwe verkeersinfrastructuur en de verschillende kunstwerken. In hetzelfde gebied werden de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch officieel geopend. Waar normaal alleen dieren de A2 mogen oversteken via deze ‘groene bouwwerken’, mochten dit keer 150 gasten dat doen. En er was nog meer aandacht voor natuur. Samen met drie basisscholen uit de buurt werden de eerste bomen aangeplant in het Millenniumbos op de Cannerberg, als onderdeel van de natuurcompensatie voor A2 Maastricht. Lees verder...
Tunnelwerk trekt door Maastricht Oost Tunnelwerk trekt door Maastricht Oost

2012: eerste echte tunnelwerk

In 2012 ging de bouw van de tunnel, na het verlenen van de omgevingsvergunning, definitief van start. Er werd begonnen aan de kopse kanten van het tunneltracé: bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt. Daarvoor moesten eerst nog allerlei aanpassingen gebeuren aan het bestaande wegennet. Straten werden omgelegd en complete kruispunten opgeschoven. Ook in de wijken vonden nog tal van voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals sloop van woningen en het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Vaak werden verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd, met onvermijdelijke overlast voor bewoners en weggebruikers. Elkaar informeren en luisteren naar elkaar is dan heel belangrijk. Daarom werden in het voorjaar van 2012 drie A2-stewards aangesteld. Zij werden de ogen, oren en handen van het project in de wijken. Een bijzondere gebeurtenis was verder de verplaatsing van het ‘vliegend viaduct’ bij Kruisdonk. Het viaduct was op een tijdelijke locatie gebouwd en moest 50 meter verderop definitief landen. 400 gasten konden de spectaculaire verhuisoperatie  - die verliep via zogeheten Self Propelled Modular Transporters - live meemaken. Lees verder...
Kranen bij bouwkuip Europaplein Kranen bij bouwkuip Europaplein
Plaatsen viaduct A2/A79 bij Kruisdonk Plaatsen viaduct A2/A79 bij Kruisdonk

2011: project in uitvoering

2011 was een belangrijk jaar voor de Groene Loper voor A2 Maastricht. Het was een jaar waarin er vanuit juridische hoek groen licht werd gegeven voor het project. Tegelijkertijd stond het jaar in het teken van de voorbereidende werkzaamheden. In het totale uitvoeringsgebied werden door Avenue2 allerlei klussen opgestart, voorbereidend op de bouw van de tunnel. Denk aan het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats. Maar ook het inrichten van bouwterreinen, gronddepots en ketenparken. Het aanzicht van Maastricht-Oost veranderde in rap tempo. Ook weggebruikers kregen te maken met veranderingen. Verkeerssituaties wijzigden, voorbereidend op de ombouw van knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt. Veel voorbereidingen werden tegelijkertijd opgestart. Voor omwonenden en weggebruikers was het dan ook vaak moeilijk om het onderlinge verband te zien. In juli ging de Servicelijn Maastricht Oost in de lucht, waar mensen vanaf dat moment 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht konden met hun vragen, klachten en (schade)meldingen. Lees verder...
Rioleringswerk Rioleringswerk
Sloop Sloop

2010: start voorbereidingen

2011 stond helemaal in het teken van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Groene Loper voor A2 Maastricht. Maar de allereerste voorbereidingen begonnen al in 2010, rekening houdend met de nog lopende wettelijke procedures en ingediende beroepen. In 2010 werd heel wat voorwerk voor de uitvoering verricht. Vooral op het gebied van bodem- en archeologieonderzoek en verwerving en onteigening van panden. Op tal van locaties in het hele A2-plangebied werden bijvoorbeeld proefsleuven gegraven, om aanwezige kabels en leidingen op te sporen. En er werden grondboringen gedaan, om de kwaliteit van de bodem om allerlei plekken te controleren. In september 2010 werd verder de eerste tijdelijke brug vervroegd aangelegd, op verzoek van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint Maartenscollege. Ten noorden van Kruisdonk ging de aanleg van twee ecoducten van start, om de natuurgebieden aan weerszijden van de A2 met elkaar te verbinden en te zorgen dat dieren veilig van het Geuldal naar het Maasdal kunnen oversteken en andersom. Wethouder André Willems gaf in 2011 het officiële startsein voor de A2-school. Lees verder...
Eerste tijdelijke brug Eerste tijdelijke brug
Start bouw ecoducten Start bouw ecoducten

Jaarverslagen