WE WERKEN ER AAN

Hinderklussen & mijlpalen

In de berichtgeving naar de omgeving werkt A2 Maastricht elk jaar met een rijtje van grootste hinderklussen en belangrijkste mijlpalen. Zo geven we omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden een vooruitblik op wat komen gaat. De vooruitblik voor 2016 komt eraan...

Hoe houden we u op de hoogte?

Sinds december 2016 is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel. Oók als het gaat om informeren en beantwoorden van vragen en/of meldingen van weggebruikers. Bij A2 Maastricht kunnen omwonenden en belangstellenden terecht voor meer informatie over de bovengrondse ontwikkelingen en/of specifieke projectinformatie. Actuele reisinformatie,
afsluitingen en/of omleidingen vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.

Bel of mail

Met vragen, klachten en/of meldingen kan iedereen 24 uur per dag - telefonisch of per mail - terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost

Kom op bezoek

Het Informatiecentrum A2 Maastricht is elke dinsdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur voor individuele bezoekers. Groepsbezoeken zijn elke werkdag mogelijk na aanmelding. Meer weten over de mogelijkheden? Klik hier

Mijn Groene Loper

Alle informatie over de bovengrondse herinrichting kunt u volgen via de website www.mijngroeneloper.nl 

COMMUNICATIE MET DE OMGEVING

Update 6 januari 2017

"We werken er aan!” is de slogan van A2 Maastricht. Het gezamenlijk team Communicatie van bouwer Avenue2 en opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht besteedt veel aandacht aan het stelselmatig, proactief en transparant communiceren over de uitvoering. Centraal in communicatie staan steeds de hinderklussen en mijlpalen, vakmensen en specialisten achter de techniek en een persoonlijke aanpak. 

Wijkcommunicatie

De wijkcommunicatie richt zich op de directe omgeving van het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Denk dan aan omwonenden en ondernemers in de A2-buurten, maar ook weggebruikers. Deze groepen informeren we steeds over hinderklussen in de buurt en de gevolgen daarvan. Actuele informatie over bouwwerkzaamheden wordt vooral verspreid via brieven (voor bewoners en/of bedrijven), de digitale voortgangsberichten (al naar gelang de actualiteit twee keer per week een nieuwsbrief), deze website, Twitter en - als de situatie daarom vraagt - via persoonlijke gesprekken. Tot eind 2015 waren er drie A2-stewards in de A2-wijken actief. Tijdens de ruwbouwfase waren er ook drie uitkijkpunten, die lange tijd een fantastisch uitzicht boden op het tunnelwerk. 

Bij grote hinderklussen wordt per wijk gekeken naar specifieke belangengroeperingen, zoals direct omwonenden, scholen, winkeliersverenigingen, het platform mindervaliden of de Fietsersbond. In sommige gevallen worden met deze groepen concrete afspraken gemaakt over uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast vieren we geregeld mijlpalen en bijzondere momenten samen met de omgeving. 

Vaste gesprekspartners

Met een aantal omgevingspartijen vindt al sinds de planvoorbereiding in 2003 structureel overleg plaats. Dit gebeurt met de A2-Werkgroep, het A2-Buurtenplatform en het A2-Bedrijvenplatform. Zij vertegenwoordigen de politiek, direct omwonenden in de A2-buurten en het bedrijfsleven in Maastricht. 
Buurtontbijt bij de Scharnerweg Buurtontbijt bij de Scharnerweg
Feestelijke opening Severentunnel Feestelijke opening Severentunnel

Publiekscommunicatie

Voor de communicatie naar een breder publiek werkt A2 Maastricht - naast de website www.a2maastricht.nl, de wekelijkse digitale voortgangsberichten, app A2 Maastricht en Twitter - met een aantal vaste producties: een wekelijks eigen uitzending A2 Actueel op L1TV en wekelijks een A2-pagina in de weekbladen 1Maastricht en 1Meersen. Bij de verschillende media is hiervoor ruimte ingekocht. De producties worden aangevuld met commercials op tv en radio (L1 en RTV Maastricht) en advertenties in de weekbladen 1Maastricht en 1Meerssen, alsook online advertenties (bij L1 en 1Limburg). De uitzendingen van A2 Actueel worden herhaald op de lokale omroepen RTV Maastricht, TV Maas en Mergelland, RTME Meerssen.

Om de voortgang van het A2-werk zichtbaar te maken aan een groter publiek, zijn verder twee documentaires gemaakt. Ook is er sinds 2012 acht keer een A2-special verschenen: een bijlage van 16 pagina's over A2 Maastricht bij de krant de Limburger/Limburgs Dagblad. Een overzicht van de eigen publicaties in diverse media vindt u hier

Naast de kleinschalige vieringen in de wijk na het afronden van een hinderklus of mijlpaal, organiseren we af en toe ook grotere publieksmomenten. Voorbeelden daarvan zijn de Dag van de Bouw bij A2 Maastricht, de EXPOA2, de archeologietentoonstelling en de verplaatsing van het viaduct A2/A9, waarbij 500 gasten na aanmelding via internet aanwezig konden zijn. Iedereen kan daarnaast op bezoek komen bij A2 Maastricht.
Dag van de Bouw: een kijkje achter de schermen van A2 Maastricht Dag van de Bouw: een kijkje achter de schermen van A2 Maastricht
Live meekijken met de verplaatsing van het viaduct A2/A79 Live meekijken met de verplaatsing van het viaduct A2/A79

Meer weten?

We vertellen meer over onze communicatie met de omgeving in het jaarverslag 2014, vanaf pagina 30.