WYCKERPOORT-NOORD

CEMENT-BENTONIET SLEUVEN

Bijgewerkt op 22 april 2011

Dit jaar vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper. Zo graaft Avenue2 de komende maanden cement-bentoniet testsleuven op het voormalig sportveld tussen de Noormannensingel en de President Rooseveltlaan (N2), ter hoogte van de ANWB-flat aan het Koningsplein.

Vanaf woensdag 27 april worden de laatste damwanden verwijderd. Vrijdag 29 april kan het terrein vervolgens worden opgeruimd.

Waarom dit onderzoek?
Het onderzoek wordt gedaan om de techniek te testen die straks wordt toegepast voor het maken van de bouwkuipwanden waarin de tunnel wordt aangelegd. De methode is al uitvoerig getest in laboratoria, maar Avenue2 wil nog beter inzicht krijgen in de werking van de techniek. Ook houdt Avenue2 de belasting voor de omgeving in de gaten, zodat hinder in de toekomst zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
Wanneer vindt het onderzoek plaats?
In de eerste week van februari wordt het benodigde materieel opgebouwd. Hiervoor zijn ongeveer twee weken nodig. Op donderdag 17 februari is de eerste testsleuf op het proefterrein gegraven. Maandag 22 februari is Avenue2 gestart met het graven van de volgende sleuven. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Omdat het een proef betreft is een mogelijke eindtijd is op het ogenblik niet in te schatten. Gezien de planning van de werkzaamheden is het nodig om op zaterdag 26 februari 2011 ook te werken.

Omdat veel water nodig is voor het maken van de sleuven wordt op de Noormannensingel een tijdelijke overkluizing gemaakt. Dit om een aansluiting te kunnen maken. Voor 24 februari 2011 wordt ook de definitieve wateraansluiting op het terrein gerealiseerd. Zodra deze aansluiting gereed is, wordt de overkluizing verwijderd. 

Op vrijdag 25 maart starten de werkzaamheden voor het verwijderen van de damwanden. Mogelijk vinden deze werkzaamheden niet alleen overdag, maar ook ’s avonds plaats tot 21.00 uur. De werkzaamheden worden vervolgd op zaterdag 26 maart van 7.00 - 13.00 uur. Van maandag 28 maart tot en met woensdag 30 maart gaat het werk verder. Mogelijk zal het werk uitlopen tot ‘s avonds, 21.00 uur.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In de testperiode vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Op het terrein wordt een menginstallatie geplaatst om het cement-bentoniet mengsel aan te kunnen maken.
 • Een mobiele draadkraan met sleufgrijper wordt gebruikt om in de grond een aantal sleuven te graven van 28 meter diepte; tijdens het graven wordt de sleuf gevuld met het cement-bentoniet mengsel. Door het mengsel in de sleuf te brengen, wordt de gegraven sleuf stabiel gehouden en treden geen grondverschuivingen op.
 • Wanneer de sleuf op diepte is, worden stalen damwandplanken in de sleuf afgehangen. Deze planken vormen na uitharding van het cement-bentoniet het constructieve deel van de wand.
 • Wanneer de cement-bentoniet voldoende is verhard, wordt de damwandplank getest op draagvermogen en na afloop weer uit de sleuf verwijderd. Het volledige proces is dan doorlopen.
 • Na uitvoering van de cement-bentoniet testsleuven worden twee paalsystemen voor de fundering getest, die mogelijk in het werk worden toegepast.
 • Na afloop van de werkzaamheden wordt het materieel ontmanteld en afgevoerd. Daarna wordt het terrein opgeruimd en weer gebruikt voor toekomstige werkzaamheden.
Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
Het terrein wordt volledig afgezet en is niet toegankelijk voor de omgeving. Dit in het belang van de veiligheid. Het voormalig sportveld/parkeerterrein kan tijdens en na de werkzaamheden niet meer door derden worden gebruikt. Zowel de Noormannensingel als de President Rooseveltlaan blijven volledig beschikbaar voor verkeer. De Noormannensingel wordt gebruikt voor het aan- en afvoeren van materialen en materieel. Avenue2 zet hier verkeersregelaars in om de veiligheid van leerlingen van het Sint-Maartenscollege en overige weggebruikers te waarborgen.  

Eventuele hinder
Het is mogelijk dat omwonenden geluid- en trillinghinder ondervinden van het materieel dat wordt gebruikt tijdens de testwerkzaamheden en het opbouwen van de testinstallatie. Er wordt geen schade aan de omliggende bebouwing verwacht. Daarvoor is de afstand tussen de werkzaamheden en de bebouwing te groot. Uit voorzorg wordt de omgeving in de gaten gehouden en wordt een 0-meting uitgevoerd op de omliggende bebouwing door Avenue2 en gemeente Maastricht. 
 
Wie voert het onderzoek uit?
Avenue2 heeft diverse onderaannemers opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het betreft onder andere de volgende bedrijven:
 • Züblin Spezialtiefbau GmbH
 • Ballast Nedam funderingstechnieken B.V.
 • Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet B.V.
 • Colijn B.V.
 • Terracon B.V. 

Fotografie: Reen van Beek