WYCKERPOORT-ZUID

INRICHTING GEBIED NASSAULAAN-WEST

Bijgewerkt 8 september 2011

Rond 15 augustus 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de tijdelijke inrichting van de Nassaulaan-West. De werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de bouw van de tunnel. De aanpassingen aan de Nassaulaan-West maken de tijdelijke verkeerssituatie op de huidige N2 mogelijk.

Wat gaat gebeuren?
Eind september tot half november 2011 wordt de Nassaulaan-West voor alle verkeer afgesloten vanaf de Prinsenlaan tot aan de Heerderdwarsstraat. Tijdens de afsluiting vinden verschillende werkzaamheden plaats, waaronder:

  • verwijderen van de begroeiing op de berm tussen de Nassaulaan-West en de N2;
  • sloop van de geluidsmuur die de N2 scheidt van de Nassaulaan-West;
  • verwijderen van de verharding van de Nassaulaan-West;
  • graven van proefsleuven en indien nodig verleggen van kabels, leidingen en/of riolering;
  • plaatsen van barrier (een soort vangrail om de veiligheid van de weggebruikers en de uitvoering te garanderen) met geluidsscherm tussen de Nassaulaan-West en de N2, ter hoogte van de Prinsenlaan en de hoek Nassaulaan-West/Heerderdwarsstraat;
  • plaatsen van een tijdelijke keermuur tussen de Nassaulaan-West en de N2, ter hoogte van hoek Nassaulaan-West/Heerderdwarsstraat en het parkeerterrein bij de Praxis. De keermuur - een zogenaamde damwand - is bedoeld als afscheiding met een geluids- en grondkerende functie.
Buiten deze werkzaamheden aan de Nassaulaan-West wordt in dezelfde periode een in- en uitvoegstrook voor werkverkeer op de westelijke rijbaan van de N2 (richting Luik) gerealiseerd, ter hoogte van de voetgangersoversteek Regentesselaan en de afrit naar de Akersteenweg. Dit is nodig om straks werkzaamheden uit te kunnen voeren voor de verlegging van de N2.

Wanneer?
De genoemde werkzaamheden aan de Nassaulaan-West beginnen op 9 september en duren naar verwachting tot begin november 2011. Er wordt overdag gewerkt, van 07.00 tot 17.00 uur, en alleen op werkdagen.
De aanleg van de in- en uitvoegstrook voor werkverkeer op de N2 vindt plaats tijdens drie nachten (20.00 tot 06.00 uur), vermoedelijk in de week van 12 september. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om 13, 14 en 15 september. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Exacte datums en tijden worden bekend gemaakt via www.a2maastricht.nl en voortgangsberichten.

Wat zijn de gevolgen voor omwonenden?
Bereikbaarheid en parkeren
Bewoners van de Nassaulaan-West kunnen hun woning gewoon bereiken. Wel vervallen met het wijzigen van de Nassaulaan-West de parkeerplaatsen op deze locatie. Op het (privé-) achterterrein van de flat Nassaulaan 2-24 (ingang Prinsenlaan) wordt momenteel een parkeerterrein aangelegd en groenvoorziening aangepast. Dit parkeerterrein is niet openbaar toegankelijk. Het parkeerterrein bij de Praxis blijft gewoon toegankelijk.

Leefbaarheid
Omdat de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, is het mogelijk dat u geluid- en/of stofoverlast ondervindt. Met het plaatsen van de damwand bestaat daarnaast de kans op trillingshinder. Het Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 doen er uiteraard alles aan om de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Afvalinzameling
Het milieuperron bij de Praxis is verplaatst richting hoek Nassaulaan-West / Heerderdwarsstraat.
De nieuwe locatie is sinds vrijdag 2 september in gebruik. GFT-containers en restzakken kunt u aanbieden bij de dichtstbijzijnde doorgaande weg.


Fotografie: Flying Eye