SCHARN

AANLEG BOUWKUIP BIJ ORANJEPLEIN-OOST

Bijgewerkt op 27 maart 2013

Langs Oranjeplein-Oost is de straat sinds kort opnieuw ingericht. De weg is smaller en alleen toegankelijk voor bewoners en laden en lossen. De herinrichting van Oranjeplein-Oost was nodig omdat ook hier de A2-tunnelbouwkuip verder gaat.
Waarom een bouwkuip?
Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Omdat de ruimte in de stad, zeker rondom de N2/A2 heel beperkt is, moet de bouwkuip voor de A2-tunnel verticale wanden krijgen. Die wanden worden verstevigd met stalen damwanden. De damwanden zorgen ervoor dat de wanden stevig genoeg zijn en de bouwkuip waterdicht is. De bouwkuip fungeert zo als een 'droogdok' voor de bouw van de daadwerkelijke tunnel.
Hoe wordt de bouwkuip aangelegd?
De firma Züblin graaft – in opdracht van Avenue2 - zogenaamde cement-bentonietsleuven. Dat zijn sleuven die met behulp van zogenaamde sleufgrijpers gegraven worden. Tijdens het graven worden de sleuven gevuld met bentoniet, een mengsel van water en fijne kleideeltjes. Het bentoniet zorgt ervoor dat de sleuf niet in elkaar kan zakken. Vervolgens laat Züblin damwandplanken in de sleuven zakken. Samen vormen de stalen planken een bouwkuipwand. Als de bouwkuipwand gereed is, boren we bronnen voor grondwaterbemaling. Zo houden we grond- en regenwater buiten de bouwkuip. Tot slot graven we de bouwkuip uit.
Uitgraven bouwkuip
Een bouwkuip kan niet zomaar uitgegraven worden. Als het graafwerk begint, moeten de wanden verstevigd worden met zogenaamde ‘stempels’. Dat zijn stalen buizen die ervoor zorgen dat de wanden ondersteund worden. De grond aan de buitenkant drukt immers op de damwanden. Zonder ondersteuning zouden de damwanden naar binnen gedrukt worden. Daarom brengen we elke drie à vier meter een nieuwe stempellaag aan.
Monitoring
Voorafgaand aan de werkzaamheden brengen we een monitoringssyteem aan op de gevels van woningen in de omgeving.  Het monitoringssysteem bestaat uit spiegeltjes waarmee de invloed van de bouwwerkzaamheden op de bebouwing en omgeving gemeten wordt. Eventuele afwijkingen die het gevolg zijn van de werkzaamheden worden zo permanent in de gaten gehouden. Inmiddels zijn spiegeltjes aangebracht op de woningen aan de noordzijde van Oranjeplein-Oost. Op korte termijn brengen we ook spiegeltjes aan op de woningen aan de zuidzijde van Oranjeplein- en Nassaulaan-Oost.
Wanneer?
Na Pasen, vanaf dinsdag 2 april, start de firma Züblin aan de noordzijde van Oranjeplein-Oost met de aanleg van de cement-bentonietsleuven.
Vervolgens begint eind mei 2013  – ter hoogte van de Nassaulaan – de zogenaamde ‘tunnelbouwtrein’. Dan start een tweede sleufgrijper ter hoogte van de Nassaulaan.  Beide sleufgrijpers werken naar elkaar toe totdat de bouwkuip bij Oranjeplein-Oost gereed is.

Werktijden
Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Tijdens het graven van een sleuf, kan het werk echter niet stopgezet worden omdat een sleuf dan in elkaar kan zakken. De firma Züblin moet dus doorgraven totdat de sleuf gereed is. Dat betekent dat uitloop van werktijden mogelijk is.

Zaterdagen
Zaterdagen gelden als normale werkdagen. Ook dan moeten omwonenden rekening houden met werktijden van 07.00-19.00 uur.
Wat zijn de gevolgen?
Als er ’s avonds doorgewerkt wordt, is hinder door bouwlampen mogelijk. Geluid- en trillingshinder is onvermijdelijk. Trillingen kunnen merkbaar zijn door, bijvoorbeeld, rammelende kopjes in de kast. Geluid zorgt met name ’s avonds voor meer hinder omdat er dan minder omgevingsgeluid is. Waar mogelijk proberen we  overlast tot een minimum te beperken. Maar soms is hinder onvermijdelijk, zoals bij het boren van bronnen: de machine
die wordt gebruikt, haalt grond omhoog, die wordt losgeslagen door ijzers tegen elkaar te laten klepperen. Dit levert een vervelend geluid op, dat helaas niet te voorkomen is. Het boren van de bronnen vindt doorlopend plaats, totdat de bouwkuip volledig is gevormd.