VERLEGGING N2/A2 BIJ EUROPAPLEIN OVER A2-TUNNELDAK

Geplaatst op 19 maart 2013

Ter hoogte van Europaplein-Noord is de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel bijna klaar. Daarmee komt er ruimte vrij om de A2 opnieuw te verleggen: over het A2-tunneldak. Dat is nodig omdat de bouw van de A2-tunnel ook tussen Europaplein en kruispunt Scharnerweg verder moet gaan. Daarom verleggen we de N2/A2 in westelijke richting, óver het A2-tunneldak. De toerit richting Eindhoven, ter hoogte van de Akersteenweg, wordt verlengd zodat deze aansluit op de nieuwe, verlegde N2/A2.
Waarom?
Nu het meest zuidelijke deel van de A2-tunnel bijna klaar is, moeten we ruimte vrij maken voor de bouwkuip tussen Europaplein en kruispunt Scharnerweg. Op dit moment is die ruimte er nog niet: ter hoogte van het Leeuwenborgh-College ligt de tijdelijke N2/A2 op de plek van de toekomstige bouwkuip. Daarom moeten we de tijdelijke N2/A2 eerst in westelijke richting verleggen voordat we verder kunnen gaan met de bouw van de A2-tunnel. Eind mei 2013 kan dan, ter hoogte van de Nassaulaan, de tunnelbouwtrein starten.
Wat gaat er gebeuren?
Voorbereidende werkzaamheden
De voorbereidingen voor de wegverlegging starten grotendeels binnen het werkterrein van Europaplein. Ter plekke van de nieuwe locatie van de N2/A2 legt de firma BAM mantelbuizen en een nieuwe kabels voor KPN en Enexis aan. Bovenop het A2-tunneldak en langs de tunnelbuizen brengen we vervolgens  een wegfundering en asfalt aan voor de nieuwe, tijdelijke N2/A2.

Uitvoering in fases
Tijdens de werkzaamheden moet verkeer zoveel mogelijk gewoon doorgaan. Daarom verleggen we de tijdelijke N2/A2 en de toerit Akersteenweg niet in één keer, maar in drie fases:
Fase 1: verleggen N2/A2 richting Luik
Het A2-tunneldak ligt hoger dan de huidige N2/A2. Daarom gaan we de N2/A2 eerst – stapsgewijs - ophogen. Gedurende vier nachten brengen we, ter hoogte van de N2/A2 bij Europaplein, asfaltlagen aan. Weggebruikers ondervinden minimale hinder, maar merken wel dat ze na elke nacht over een steeds groter wordende ophoging rijden. Zodra de extra lagen asfalt zijn aangebracht – naar verwachting vanaf vrijdag 3 mei - rijdt verkeer richting Luik over de nieuwe, verlegde N2/A2. Verkeer richting Eindhoven én verkeer op de toerit richting Eindhoven, ter hoogte van de Akersteenweg, blijft nog gebruik maken van de huidige N2/A2 (zie afbeelding hieronder).
Fase 1: verkeer richting Luik over het A2-tunneldak Fase 1: verkeer richting Luik over het A2-tunneldak
Fase 2: verleggen N2/A2 richting Eindhoven
Verkeer richting Eindhoven én verkeer op de toerit bij de Akersteenweg blijft dan nog via de huidige N2/A2 rijden. Tussen maandag 6 en maandag 13 mei moeten eerst nog een aantal nachtwerkzaamheden uitgevoerd worden, waaronder het verplaatsen van geleiderails, aanpassen van markeringen en verwijderen van asfalt. Maandag 13 mei is het zover: dan gaat ook verkeer richting Eindhoven over de nieuwe N2/A2 rijden. Voor verkeer op de toerit richting Eindhoven, ter hoogte van de Akersteenweg, verandert nog niets: automobilisten blijven nog via de huidige toerit rijden (zie afbeelding hieronder).
Fase 2: verkeer richting Luik én Eindhoven over A2-tunneldak Fase 2: verkeer richting Luik én Eindhoven over A2-tunneldak
Fase 3: verleggen toerit Eindhoven ter hoogte van de Akersteenweg
De toerit richting Eindhoven, ter hoogte van de Akersteenweg, is vanaf maandag 13 mei aan de beurt. De toerit moet aangepast worden omdat er een langere bocht nodig is om de nieuwe, verlegde N2/A2 te bereiken. Tussen de nieuwe N2/A2 en de huidige toerit brengen we daarom een nieuw weggedeelte aan. Maar dit is pas mogelijk als de huidige N2/A2 vrij is van verkeer.
Overdag blijft de toerit open voor verkeer, maar een aantal avond- en nachtafsluitingen zijn onvermijdelijk. Dan brengen we, onder andere, nieuw asfalt en markeringen aan. Maandag 20 en dinsdag 21 mei wordt er – overdag – verder gewerkt aan de aansluiting van de toerit op de N2/A2. Naar verwachting is de nieuwe, verlengde toerit vanaf donderdag 23 mei gereed (zie afbeelding hieronder).
Fase 3: N2/A2 over A2-tunneldak verlegd, toerit t.h.v. Akersteenweg verlengd Fase 3: N2/A2 over A2-tunneldak verlegd, toerit t.h.v. Akersteenweg verlengd
Wanneer?
De werkzaamheden starten vanaf woensdag 10 april en duren – naar verwachting – tot donderdag 23 mei. De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats, maar dat is niet altijd mogelijk. Weggebruikers en omwonenden moeten daarom rekening houden met avond- en nachtwerkzaamheden.
Verkeersmaatregelen
Werkzaamheden worden vooral overdag uitgevoerd. Maar om verkeershinder overdag zoveel mogelijk te beperken, is het onvermijdelijk dat we ook geregeld ’s avonds en ’s nachts doorwerken. Tussen woensdag 17 april en donderdag 23 mei moeten automobilisten tussen 20.00 en 06.00 uur rekening houden met verkeersmaatregelen. Meer informatie hierover vindt u via de website van Maastricht Bereikbaar.
Omleidingsroutes
Tijdens afsluitingen van de rijrichtingen Luik en Eindhoven én tijdens de afsluitingen van de toerit ter hoogte van de Akersteenweg, zijn telkens dezelfde omleidingsroutes van kracht:
Verkeer richting Luik (ter hoogte van de Nassaulaan):
Tot aan de Nassaulaan kan verkeer over de N2/A2 rijden. Ter hoogte van de afrit richting Cadier en Keer wordt verkeer omgeleid over de John F. Kennedysingel naar de toerit ter hoogte van Randwyck.
 
Verkeer  N2/A2 richting Eindhoven:
Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.
 
Afsluiting toerit ter hoogte van de Akersteenweg:
Verkeer  richting Eindhoven wordt omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.
Hinder voor omwonenden
Omwonenden ondervinden niet alleen verkeershinder, maar ook overlast door de werkzaamheden zelf. Dat kan geluid-, stof en/of trillingshinder zijn. Vooral de inzet van een trilwals – voor het verdichten van de grond – levert hinder op. Wij proberen hinder zoveel mogelijk te vermijden, maar soms is deze onvermijdelijk. Een aantal werkzaamheden mogen namelijk alleen in de avond en nacht worden uitgevoerd, omdat verkeer op de N2/A2 overdag door moet gaan. En met name in de avond- en nachturen, als er minder omgevingsgeluid is, ondervinden omwonenden meer geluidshinder.