WERK AAN DE (SNEL)WEG

Meer weten?

Terugblik

Het begon met toerit Oeslingerbaan, in februari 2014. De toerit schoof een stukje op en werd verbreed, van één naar twee rijstroken. In april en mei was de rijbaan naar Luik aan de beurt, samen met afrit Oeslingerbaan. Verkeer richting Luik schoof een stukje op, eerst naar de middenberm, daarna naar de buitenberm. Zo maakten we achtereenvolgens ruimte vrij voor de aanleg van een nieuwe rijstrook en kabel- en leidingwerk in de middenberm. Afrit Oeslingerbaan was de hele maand april afgesloten zodat bouwer Avenue2 een deel van de bestaande afrit kon slopen en opnieuw opbouwen, als tweebaansweg.
In maart 2014 schoof verkeer richting Luik op naar de middenberm In maart 2014 schoof verkeer richting Luik op naar de middenberm
Begin mei 2014 schoven we verkeer naar Luik op richting buitenberm Begin mei 2014 schoven we verkeer naar Luik op richting buitenberm
Eind mei schoof alle verkeer tussen Oeslingerbaan en Europaplein op, richting westbaan Eind mei schoof alle verkeer tussen Oeslingerbaan en Europaplein op, richting westbaan

Freesdepot

Werken aan wegen betekent dat er asfalt verwijderd wordt. Dat doen we door het asfalt te frezen: laag voor laag breken we het asfalt op. Zo komt er heel wat asfalt vrij, zogenaamd freesmateriaal. Dat gaan we hergebruiken, met name bij de aanleg van de nieuwe wegen rond de tunnelmonden bij Europaplein. Om vrachtbewegingen tot een minimum te beperken, slaan we het freesmateriaal tijdelijk op in de directe omgeving: op het parkeerterrein langs de Philipsweg. Het freesmateriaal zal uiteindelijk de helft van het parkeerterrein in beslag nemen.
De wegfundering voor oostelijke rijbaan bouwen we laag voor laag op. Het freesmateriaal komt daarbij goed van pas! De wegfundering voor oostelijke rijbaan bouwen we laag voor laag op. Het freesmateriaal komt daarbij goed van pas!

Plannen = passen + meten

Aan alle werkzaamheden gaat een lange periode van plannen vooraf. De ene keer vallen werkzaamheden mee, maar soms ook tegen. Samen met de wegbeheerders - Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht - stemmen we de werkzaamheden zo goed mogelijk af. Zodat weggebruikers en omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Via deze website, digitale Voortgangsberichten en De Ster houden we u op de hoogte van het laatste nieuws!

NIEUWE WEGAANSLUITINGEN VOOR EUROPAPLEIN

Update 9 september 2014

De bouw van de A2-tunnel is nog in volle gang, maar A2 Maastricht is méér dan alleen een tunnel. Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel bij Europaplein af te wikkelen, verbreedt bouwer Avenue2 de rijbanen tussen Oeslingerbaan en knooppunt Europaplein.
Nieuwe rijroutes
Na openstelling van de A2-tunnel rijdt verkeer niet alleen maar via de onderste en bovenste tunnelbuizen van en naar Luik. Ook via de John F. Kennedysingel kan verkeer richting Luik - en andersom - doorrijden. Om al die verkeersbewegingen mogelijk te maken verbreden we de rijbanen van de N2/A2 tussen Europaplein en Oeslingerbaan.
Na openstelling van de A2-tunnel veranderen de rijroutes bij knooppunt Europaplein Na openstelling van de A2-tunnel veranderen de rijroutes bij knooppunt Europaplein
Wat gaat er gebeuren?
Heel 2014 schuiven we heen en weer met verkeer: van buitenberm naar middenberm, van oost naar west en weer terug. Zo maken we telkens opnieuw ruimte vrij voor de aanleg van nieuwe weglichamen. Van februari tot en in het najaar vindt het wegwerk met name plaats tussen Oeslingerbaan en Joseph Bechlaan. Daarna gaan we aan de slag tussen Joseph Bechlaan en de tunnelmonden bij Europaplein.
Opbreken en afbouwen
De opbouw van een nieuwe weg begint met het opbreken van een deel van het bestaande asfalt. Vervolgens graven we grond af zodat we de ondergrond kunnen egaliseren. Dan bouwen we - laag voor laag - van zandbed tot en met asfalt een nieuwe wegfundering op. Elke laag wordt verdicht  met een trilwals, zodat een stevige, compacte fundering ontstaat. Maar daar blijft het niet bij, want tegelijkertijd plaatsen we tal van riool- en mantelbuizen. De rioolbuizen zijn nodig voor de wegafwatering, de mantelbuizen voor kabels en leidingen. Want voor de talrijke technische installaties in en rond de A2-tunnel zijn straks heel wat kabels en leidingen nodig. Het aantal mantelbuizen neemt dan ook toe naarmate we dichter bij de tunnelmonden komen.

De puntjes op de i
Als de buizen zijn geplaatst en de wegfundering gereed is, zetten we de puntjes op de i.Dan volgt eerst asfaltwerk. Weer bouwen we laag voor laag een nieuw wegdek op. Tal van verkeerslussen zorgen ervoor de verkeerstechnische systemen – zoals filedetectie en verkeerslichteninstallaties - hun werk goed kunnen doen.  Maar er komt meer op en langs de weg,  zoals bermen, markeringen en verkeersportalen. Dat zijn de laatste klusjes, die voor de afwerking zorgen.

Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden kan verkeer meestal doorgaan. Maar we schuiven verkeer wel telkens een stukje op. Zo maken we ruimte vrij voor de werkzaamheden, terwijl verkeer daarnaast doorgaat. Toch is verkeershinder onvermijdelijk: niet alleen door versmalde rijstroken, maar ook door afsluitingen en omleidingen. Via onze website, de Ster en Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte!

Mei-najaar 2014: werken aan de oostbaan

Sinds dinsdag 20 mei rijdt verkeer tussen Europaplein en Oeslingerbaan door via de westelijke rijbaan, over versmalde rijstroken. Hierdoor is ruimte vrijgekomen voor wegwerk aan de oostelijke rijbaan. En er is hard aan de weg getimmerd in de afgelopen maanden: een groot deel van het asfalt is verwijderd en er zijn tal van nieuwe mantel- en rioolbuizen onder het wegdek aangebracht. Sinds begin juli bouwen we stap voor stap een nieuwe wegfundering op, van zandbed tot en met agrac. Dat is een mengsel van asfaltgranulaat (gebroken asfalt), cement, zand en water, dat ter plekke wordt gemengd. Op die manier ontstaat een stevige wegfundering. Om het agrac-mengsel tegen uitdroging te beschermen, draaien we hier meteen een eerste asfaltlaag overheen. In de zomervakantie heeft de funderingslaag tijd gekregen om te ‘rusten’ om zo de juiste sterkte te bereiken. Sinds maandag 18 augustus is het agrac stevig genoeg en gaat het wegwerk bij Europaplein in volle vaart door.
Augustus - najaar 2014
Sinds eind augustus gaat het werk aan de oostelijke rijbaan door. Van kolken naar asfalt, van geleiderails en verkeerslussen naar borden en portalen: de ene klus volgt de andere op. In september plaatsten we een nieuwe rioolbuis, direct onder het wegdek van de A2 ter hoogte van de Oeslingerbaan. Eén weekend lang moesten automobilisten tussen Gronsveld en Oeslingerbaan rekening houden met afsluitingen en omleidingen. In het najaar staat grondwerk op de rijbanen ter hoogte van Europaplein in de planning. Automobilisten moeten ook dan rekening houden met weekendwerk en verkeershinder bij Europaplein. Via de Ster en onze Voortgangsberichten houden we u op de hoogte!
Verkeer: van west- naar oostbaan
In het najaar schuift verkeer tussen Oeslingerbaan en Europaplein opnieuw op: naar de oostelijke rijbaan. Want er is opnieuw ruimte nodig voor nieuwe wegaansluitingen, deze keer tussen Joseph Bechlaan en de tunnelmonden bij Europaplein. Ook hier komen riool- en mantelbuizen onder het nieuwe wegdek en bouwen we stapsgewijs een nieuwe wegfundering op. We ronden het werk af met nieuw asfalt en straatmeubilair, zoals geleiderails, verkeersportalen en bebording. Verkeer kan meestal gewoon doorrijden via de oostelijke rijbaan, maar moet van tijd tot tijd rekening met verkeershinder.
Blijf op hoogte!
Wilt u weten wat er allemaal staat te gebeuren rondom Europaplein? Via onze digitale Voortgangsberichten, website en de Ster houden we u voortdurend op de hoogte! Of volg ons op Twitter. U vindt ons op @A2_Maastricht.
Fotografie: Frans Senden