WITTEVROUWENVELD

VOORBEREIDINGEN SLOOP BEGONNEN

Bijgewerkt op 29 juli 2011

Waarom deze werkzaamheden?

De ruimte die vrij komt door de sloopwerkzaamheden langs de Viaductweg, Dr.

Schaepmanstraat en President Rooseveltlaan is nodig voor diverse voorbereidende werkzaamheden waaronder het inrichten van werkterreinen.

 

Wat gaat er gebeuren?

Voorafgaand aan de eigenlijke sloop worden de panden sloopklaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de panden eerst asbestvrij gemaakt worden en vervolgens de stalen platen worden verwijderd. Het slopen wordt op duurzame wijze uitgevoerd. Dat betekent dat ter plaatse de sloopmaterialen worden gesorteerd en dat grote stukken puin met speciale breekmachines in kleine stukjes worden gebroken. Het puin zal hergebruikt worden voor de onderlaag van de tijdelijke weg.

 

Waar en wanneer?

Begin juni is Strukton Milieu Techniek begonnen met de voorbereidende

werkzaamheden voor de sloop. De dichtgespijkerde panden worden achtereenvolgens gesloopt:

- Eind juni: sloop flat en garage Gulf aan de Viaductweg

- Vervolgens sloop flat Dr. Schaepmanstraat

- Vanaf half augustus: sloop President Rooseveltlaan 121a tot en met 123c
   en Informatiecentrum A2 Maastricht

- Vanaf oktober: sloop President Rooseveltlaan 125a tot en met 163d

 

De planning is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Wijzigingen zijn daarom mogelijk.

Eind mei is Avenue2 begonnen met de sloopwerkzaamheden bij de Viaductweg. Aansluitend volgde de flat aan de Dr. Schaepmanstraat en uiteindelijk het Informatiecentrum A2 Maastricht en President Rooseveltlaan huisnummers 121a tot en met 163d.

Te slopen panden worden eerst sloopklaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de panden eerst asbestvrij gemaakt worden en vervolgens de stalen platen worden verwijderd.

Mobiele puinbreekinstallatie (bijgewerkt 29 juli 2011)

Vanaf 29 augustus 2011 wordt een mobiele puinbreekinstallatie in gebruik genomen om het aanwezige puin te verwerken. De puinbreek installatie blijft ter plekke tot eind september en verhuist vervolgens naar de Dr. Schaepmanstraat. Het puin van flat en tankstation blijft achter. Stofoverlast wordt bestreden met een professionele sproei installatie. Klik hier voor een indruk van de werking van een puinbreekinstallatie.

Wat zijn de gevolgen voor omwonenden?

Het verwijderen van asbest vindt plaats in de te slopen gebouwen. Het vrijkomend materiaal wordt met behulp van containers apart afgevoerd, zodat het geen schade kan opleveren voor de omwonenden. Tijdens de sloop kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden van de gebruikte machines en vallend puin. Ook na de sloop wanneer het puin gebroken wordt, kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden. Eventueel vrijkomend stof wordt met een professionele sproei-installatie tegen gegaan. Alle werkzaamheden vinden overdag plaats.

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 doen er uiteraard alles aan om de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

 

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer?

Het fietspad langs de flat aan de Viaductweg is tijdens de sloop afgesloten. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de Kolonel Millerstraat.

Vanaf 30 mei is de weg vanaf President Rooseveltlaan 101 richting Dr. Schaepmanstraat afgesloten. Dit gedeelte van de Dr. Schaepmanstraat zal niet meer beschikbaar zijn voor autoverkeer. Het autoverkeer kan gebruik maken van de Burgemeester Bauduinstraat. Het fietspad richting fietstunnel blijft wel toegankelijk.

Tijdens de sloop in de President Rooseveltlaan is de ventweg vanaf huisnummer 163d niet toegankelijk voor verkeer.

 

Informatie en vragen
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden of andere voorbereidende werkzaamheden? Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 - 350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.
.

 

De werkzaamheden zijn afgestemd met de woningcorporaties in de buurt.

Fotografie: Reen van Beek en Paul Rutten