GEUSSELT

Geusselt in de tijd

Wegverleggingen (1e keer) 
      half januari 2012
Start bouw tunnel noordzijde
     eind januari 2012
Start bouw Paardentunnel 
      begin februari 2012
Start bouw tunnel zuidzijde 
      half april 2012
Wegverleggingen (2e keer) 
     eind mei 2012
Wegverleggingen (3e keer) 
     eind maart 2013
Aansluiten bouwkuip noord en zuid - eind mei 2013
Start bouw fiets- en voetgangerstunnel Geusselt 
     augustus 2012

Wist u dat...

  • de bouwkuip bestaat uit zogenaamde damwanden én cement-bentonietwanden die verticaal in de grond worden geplaatst
  • damwanden bestaan uit losse planken van staal
  • de damwanden en cement-bentonietwanden bij de Geusselt ook wel de bouwkuip van de toerit Noord worden genoemd.
  • dat de damwanden die eerder zijn ingetrild bij Europlaplein de bouwkuip van de toerit Zuid vormen
  • cement-bentonietwanden in de grond worden gevormd door sleuven te vullen met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig spul) en water.

START TUNNELBOUWKUIP GEUSSELT

Bouw tunnel aan noordzijde kruispunt Geusselt

Begin februari 2012 - AFGEROND
Zodra de N2, de Terblijterweg en de Viaductweg naar de tijdelijke locatie zijn verlegd, wordt gestart met de bouw van de toerit Noord: de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt. Dit is de plek waar u straks, eind 2016, de tunnel inrijdt.

Wat gaat gebeuren?
Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt, bestaat deze bouwkuip uit zogenaamde damwanden en cement-bentonietwanden. Het verschil zit in de manier waarop ze worden aangebracht: damwanden worden direct de grond ingetrild, terwijl cement-bentonietwanden ontstaan door damwanden af te hangen in een cement-bentonietsleuf. Beide wanden zorgen voor stevigheid en waterdichtheid. Binnen de kuip wordt de tunnel gebouwd.

Weten hoe het intrillen van damwanden gaat? Klik hier voor een filmpje van deze methode bij Europaplein.

Waar en wanneer?
Vanaf eind januari vinden diverse voorbereidingen op de bouwlocaties plaats. Avenue2 begint op 8 februari 2012 met het intrillen van damwanden (losse planken van staal) ten noorden van de Terblijterweg. De zuidkant volgt later, om zo de Terblijterweg bereikbaar te houden.

Het plaatsen van de damwanden aan de noordkant van de Terblijterweg duurt ongeveer 2 maanden. Daarnaast worden de cement-bentonietwanden gemaakt. Dit duurt naar verwachting tot medio april. Zodra de bouwkuip is gevormd, wordt de grond tussen de wanden ontgraven. Is de kuip eenmaal op diepte, dan start het betonwerk voor de tunnel. Denk dan aan de (tussen)vloeren, de wanden en het dak.

Weten in welke fasen de damwanden en cement-bentonietwanden ten noorden van de Terblijterweg worden aangebracht? Hieronder vindt u een overzicht.

Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt, tot uiterlijk 23.00 uur. Zeker bij cement-bentonietwanden kan dat het geval zijn, omdat het graven van een sleuf tussentijds niet kan worden stopgezet.

Hoe?
Het werk gebeurt met groot materieel. Voor het intrillen van damwanden is een damwandstelling nodig en voor de cement-bentonietwanden twee grote kranen. In het laatste geval worden sleuven gegraven in de grond, die worden gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat grond niet kan verschuiven.

Wat zijn gevolgen?
De omgeving ondervindt geluid- en trillingshinder tijdens de werkzaamheden, met name tijdens het intrillen van de damwanden. Avenue2 meet de hoeveelheid trillingen voortdurend. Bij diverse locaties in de buurt van kruispunt Geusselt worden trillingsmeters geplaatst. Deze locaties zijn representatief voor de omgeving.

Op verschillende plekken wordt daarnaast een werkterrein ingericht met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari. Bij de voormalige flat aan de Dr. Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die onder andere zand scheidt van bentoniet. Een overzicht van de werkterreinen vindt u hier.

Bouw tunnel aan zuidzijde kruispunt Geusselt

Medio april 2012
Zodra de wanden van de noordelijke bouwkuip er zijn, wordt verder gegaan aan de zuidkant. Ook hier worden damwanden en cement-bentonietwanden geplaatst en wordt de bouwkuip ontgraven, om uiteindelijk met het betonwerk voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden te kunnen starten.

Aansluiten noordelijke en zuidelijke bouwkuip

Eind mei 2013
Zodra de Terblijterweg op de definitieve locatie ligt, kunnen de noordelijke en de zuidelijke bouwkuip met elkaar worden verbonden. Dit ‘sluiten van de bouwkuip’ gebeurt op dezelfde manier als de aanleg van de noordelijke en zuidelijke bouwkuipen. Eerst het plaatsen van de damwanden en cement-bentonietwanden, dan het ontgraven van de bouwkuip en het betonwerk om de tunnelmonden af te werken.