METAMORFOSE GEUSSELT

Een blik op de verleggingen van de N2, de Terblijterweg en de Viaductweg, die nodig zijn voor de totale ombouw van kruispunt Geusselt

Ombouw kruispunt Geusselt In de tijd

Verleggen N2, Terblijterweg en Viaductweg (1e keer)
      half januari 2012
Start bouw A2-tunnel Geusselt-Noord
      half januari 2012
Start bouw Paardentunnel 
      begin februari 2012
Start bouw A2-tunnel Geusselt-Zuid
      half april 2012
Verleggen Terblijterweg (2e keer)
     begin juni 2012
Start bouw noordzijde fiets- en voetgangerstunnel Geusselt 
     augustus 2012
Verleggen Terblijterweg (3e keer) en Viaductweg (2e keer)
     eerste helft 2013
Aansluiten bouwkuipen Geusselt-Noord en Geusselt-Zuid
     tweede helft 2013

WEGVERLEGGINGEN KRUISPUNT GEUSSELT

Verleggen Terblijterweg (3e keer) en Viaductweg (2e keer)

Medio 2013
Zodra het betonwerk op het tunnelbouwterrein Geusselt-Noord klaar is, kan de Terblijterweg voor de derde en laatste keer worden verlegd. De weg schuift dan zo'n 25 meter naar het noorden, over een deel van de noordelijke tunnelbouwkuip bij Geusselt heen. Zo kunnen de noordelijke en zuidelijke tunnelbouwkuip bij Geusselt met elkaar worden verbonden en kan de tunnel en tunnelmonden op deze plek worden afgebouwd.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, gebeurt het verleggen van de Terblijterweg in het weekend van vrijdagavond 7 tot en met maandagochtend 10 juni 2013*. In datzelfde weekend schuift ook de Viaductweg op naar het noorden - over het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt heen. Die wegverlegging zorgt ervoor dat Avenue2 verder kan bouwen aan het zuidelijk deel van dit tunneltje.

*tijdens dit hele weekend gelden opnieuw (gedeeltelijke) wegafsluitingen van de Terblijterweg en Viaductweg. Bedrijven en omwondenden worden hierover apart geinformeerd. Houdt u daarnaast onze berichtgeving in de gaten.

AFGEROND

Verleggen N2, Terblijterweg en Viaductweg (1e keer)

medio januari 2012
Tijdens een weekend in januari 2012, vermoedelijk het weekend van 20 t/m 23 januari 2011*, worden de N2, Terblijterweg en Viaductweg voor de eerste keer verplaatst naar een tijdelijke locatie. De N2 verschuift naar het westen en de Terblijterweg en Viaductweg komen een stukje naar het zuiden te liggen. De situatie blijft gelden tot eind mei 2012: dan wordt de Terblijterweg opnieuw verlegd.

*tijdens dit weekend gelden afsluitingen van de Terblijterweg en Viaductweg. Klik hier voor meer informatie en een kaart met omleidingsroutes. 

Verleggen Terblijterweg (2e keer)

Begin juni 2012
De Terblijterweg scheidt de noordelijke en zuidelijke bouwkuip bij Geusselt en dat maakt dat bouwverkeer altijd deze weg moet kruisen. Daarom maakt Avenue2 hier een verbinding onder de grond. In de tijdelijke situatie (tijdens de bouw van de A2-tunnel) staat deze onderdoorgang ook wel bekend als de Paardentunnel
Begin juni 2012 - naar verwachting in de nacht van 4 op 5 juni 2012* - wordt de Terblijterweg voor de tweede keer dit jaar verlegd. Deze weg schuift ter hoogte van de Paardentunnel terug naar het noorden en komt daarmee over deze tunnel (die onderdeel is van de weg voor bouwverkeer) heen te liggen. Na deze nacht (en mogelijke reservenacht van 5-6 juni 2012) rijdt het verkeer over de Terblijterweg een stukje hoger dan tot nu toe gewend. De weg sluit vervolgens weer aan op de bestaande Geusseltkruising. Op die manier blijft de Terblijterweg in de tijdelijke situatie bereikbaar. Deze situatie blijft gelden tot eind maart 2013, dan wordt de Terblijterweg opnieuw verlegd. 

* tijdens deze nacht gelden wegafsluitingen en omleidingsroutes. Meer informatie vindt u hier.
Fotografie: Flying Eye en Peter Wijnands Photography