WITTEVROUWENVELD

VERLEGGEN GEUSSELTVIJVER

Geplaatst op 31 augustus 2011

Voor de aanleg van de tunnel is ruimte nodig bij het kruispunt Geusselt. Dit betekent dat ook de Geusseltvijver wordt aangepast, zodat plaats ontstaat voor een oprit naar de A2.

Wat gaat er gebeuren?
Onlangs is firma Heijmans in opdracht van de Gasunie gestart met werkzaamheden rond de Geusseltvijver voor het verleggen van een gasleiding. De nieuwe gasleiding loopt namelijk onder de Geusseltvijver door.

Plaatsen damwanden in de Geusseltvijver
Voor de aanleg van de nieuwe leiding worden in de tweede week van september twee parallelle damwanden geplaatst in de Geusseltvijver. De damwanden zorgen er als het ware voor dat de vijver in tweeën splitst. Op deze manier is het mogelijk de grond tussen de twee damwanden te ontgraven, de leiding op de juiste diepte te leggen en de grond vervolgens weer aan te vullen.
De damwanden hebben daarnaast een extra voordeel: doordat de damwand de Geusseltvijver in tweeën splitst, kunnen de vissen worden verplaatst van de zuid- naar de noordkant en andersom. Zo ondervinden de vissen zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden.

Verplaatsen fauna

Na het aanbrengen van de damwanden werden maandag 12 september 500 vissen verplaatst naar de noordkant en de kleine Geusseltvijver. De bittervoorns, een beschermde vissoort, worden verplaatst naar de Olympiavijver, bij het appartementencomplex aan de Olympiaweg. Deze vis heeft de zwanenmossel nodig om zich voort te kunnen planten, en dus worden ook de mosselen mee verplaatst. Tevens wordt een deel van de kantbegroeiing mee omgezet. In de begroeiing kan de bittervoorn zich verstoppen voor roofvissen.

Het leegvissen van de vijver gebeurt op beproefde wijze. Op advies van de koepelorganisatie Verenigde Vissers Maastricht wordt hiervoor vissersbedrijf J. Nelissen
van Gasselt V.O.F ingeschakeld.

Graaf- en dempwerkzaamheden voor omleggen vijver
Zodra de vissen zijn overgeplaatst, begint Avenue2 met graaf- en dempwerkzaamheden aan de zuidkant van de Geusseltvijver. Aansluitend worden graaf- en dempwerkzaamheden uitgevoerd in het noordelijke deel van de vijver. Deze werkzaamheden vinden doorlopend plaats, in september, oktober en november. 

Aanleg van een nieuw stukje vijver
Een gedeelte van de visvijver wordt verplaatst in de richting van
hotel Golden Tulip Apple Park. Aan de oostkant van de Stadionweg,
tegenover het voormalige Kamer van Koophandel gebouw, wordt een nieuw
stuk vijver gegraven. Hierdoor blijft de capaciteit van de vijver
gelijk. Vissen kunnen naar het nieuwe deel zwemmen via een zogenaamde
duiker. Deze duiker bestaat uit een betonnen buis, die het mogelijk
maakt dat vissen kunnen oversteken. Het aanleggen van de duiker gebeurt
in de periode dat de Stadionweg is afgesloten voor werkzaamheden aan de
gasleiding. Het gaat dan om twee weken in de periode tussen 19 september
en 14 oktober.

Alle werkzaamheden vinden overdag plaats van 07.00 – 17.00 uur.

Gevolgen van de werkzaamheden

Leefbaarheid en bereikbaarheid
De graaf- en dempwerkzaamheden gebeuren machinaal met groot materieel, zoals graafmachines en vrachtwagens. Het is daarom mogelijk dat de omgeving geluidoverlast ondervindt. Daarnaast kan verkeershinder ontstaan, vanwege aan- en afrijdend vrachtverkeer. De vrijgekomen grond wordt gestort bij de voormalige Wielerbaan. De exacte rijroute is nog onbekend, maar wordt aangegeven via www.a2maastricht.nl en voortgangsberichten. Uiteraard doen Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2, net als de overige betrokken partijen, er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Recreatie
Door de werkzaamheden is een deel van de vijver niet meer toegankelijk voor vissers. Aan de Stadionweg kan nog worden gevist, mits de uitvoering niet wordt gehinderd. Let hiervoor op de borden.