WEEKENDWERK GEUSSELT 16/17/18 MAART

Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Ten noorden van de Terblijterweg bestaat die bouwkuip uit damwandplanken: grote, losse planken van staal die al geruime tijd de grond worden ingetrild met een grote kraan. Aankomend weekend wordt gewerkt bij de hoek van de Terblijterweg met de A2.
 
Wanneer?
Op vrijdagavond 16 maart - na 20.00 uur - of op zaterdagochtend 17 maart voor 07.00 uur worden al verkeersmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van barriers (een soort vangrail) en verkeersborden. Het intrillen van de damwandplanken gebeurt op zaterdag 17 maart. Naar verwachting zijn de werktijden van 07.00-19.00 uur. Alleen bij calamiteiten wordt ’s avonds langer doorgewerkt of op zondag.
 
Wat zijn gevolgen?
Leefbaarheid
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, levert het intrillen van damwanden geluid- en trillinghinder op. U kunt hier last van hebben. De hoeveelheid trillingen wordt voortdurend gemeten.
 
Verkeer
Tijdens het weekendwerk wordt de rechtsafstrook vanuit de Terblijterweg naar de A2 richting Eindhoven afgezet. Dat is nodig omdat Avenue2 de ruimte nodig heeft om de werkzaamheden in alle veiligheid uit te kunnen voeren. Bij de hoek van de Terblijterweg met de A2 zitten de damwandplanken namelijk heel dicht op de weg. Door de werkzaamheden hier in het weekend uit te voeren, ontstaat minder overlast voor verkeer.
 
Al het verkeer kan gewoon door. Rechtsafslaand verkeer vanuit de Terblijterweg naar de A2 richting Eindhoven gaat tot aan de verkeerslichten mee op de strook voor rechtdoorgaand verkeer, en kan dan rechts afslaan. Deze situatie geldt tijdens het hele weekend, tot en met maandagochtend 19 maart 06.00 uur. 

Vooruitblik
Naar verwachting duurt het intrillen van de damwandplanken bij Geusselt nog tot eind maart 2012. Zodra de bouwkuip ten noorden van de Terblijterweg is gevormd, wordt hier gestart met het ontgraven. Daarvoor worden eerst zogenaamde ankers aangebracht. Deze stalen stangen zorgen voor extra stevigheid, zodat de damwandplanken op hun plek blijven op het moment dat Avenue2 begint met het weggraven van de grond tussen de planken. Tegelijkertijd - rond half april - wordt gestart met de bouwkuip ten zuiden van de Terblijterweg. Hier wordt een andere techniek toegepast (cement-bentonietwanden), die over het algemeen minder overlast oplevert.