GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg
Viaductweg Noord en Zuid Viaductweg Noord en Zuid

Maar we moeten nog even wachten...

voordat het eerste verkeer over het kunstwerk kan rijden. Zo zal het tussentijds in gebruik nemen van kunstwerk Viaductweg Noord de afwikkeling van het verkeer niet ten goede komen en zorgen voor een langere reistijd. Lees hier verder.
Ongelijksvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg bij Nazareth Ongelijksvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg bij Nazareth
(Brom)fietsroute en voetgangersroute rondom kruispunt Meerssenerweg en Viaductweg (Brom)fietsroute en voetgangersroute rondom kruispunt Meerssenerweg en Viaductweg

WERKZAAMHEDEN RONDOM KRUISPUNT MEERSSENERWEG EN VIADUCTWEG

Gewijzigd op 11 juni 2015

De bouw van de A2-tunnel in Maastricht begon in het najaar van 2011 bij Europaplein, ten zuiden van de John F. Kennedysingel. Dit is de plek van de zuidelijke in- en uitgangen. Rond dezelfde tijd voerden we bij kruispunt Geusselt in het noorden van de stad allerlei voorbereidende werkzaamheden uit om ruimte vrij te maken voor de noordelijke in- en uitgangen van de tunnel. Zo is onder andere de Geusseltvijver aangepast en het kruispunt Geusselt verlegd. Maar ook bij kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg voeren we werkzaamheden uit.
Situatie Geusselt en kruising Meerssenerweg / Viaductweg Situatie Geusselt en kruising Meerssenerweg / Viaductweg

Waarom passen we het kruispunt aan?

In november 2013 paste Avenue2 kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg aan. Het hele kruispunt verschoof richting het zuiden en kreeg tijdelijk een nieuwe vorm. Met als doel: ruimte maken voor de bouw van de kunstwerk Viaductweg Noord. Eind 2014 passen we het kruispunt opnieuw aan. Ditmaal om ruimte te maken voor kunstwerk Viaductweg Zuid. De kunstwerken zijn in de toekomst directe verbindingen tussen de A2 en Centrum Maastricht. Van november 2013 tot oktober 2014 werken we aan het noordelijke kunstwerk. Daarna, tot en met najaar 2015, is kunstwerk Viaductweg Zuid aan de beurt. Eenmaal in gebruik, verminderen de kunstwerken de verkeersdrukte bij kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg, en kan verkeer beter doorstromen.
Rijrichtingen van en naar Centrum Maastricht. Rijrichtingen van en naar Centrum Maastricht.

Wat gaat er gebeuren?

AF: fase 1: Voorbereidingen
Eind 2013 namen we de Kolonel Johnsontunnel in gebruik. Hierdoor kon de bouwer de toenmalige Viaductweg verbreden en nieuwe riolering aanleggen. Enkele werkzaamheden moesten, in verband met de verkeersdrukte op en rond het kruispunt, ’s avonds en ‘s nachts plaatsvinden.
AF: fase 2: Wegverlegging van 8 november t/m 11 november
In het weekend van 8 t/m 11 november 2013 paste Avenue2 kruispunt Meerssenerweg/ Viaductweg en de aansluiting van de Viaductweg op de A2/N2 de eerste keer aan. Het kruispunt verschoof naar het zuiden en kreeg tijdelijk een nieuwe vorm. Wilt u meer weten over dit weekendwerk of foto's bekijken van de werkzaamheden, klik dan hier. Daarnaast is sinds 8 november 2013 de Kasteel Bleienbeekstraat verkeersluw. Dat betekent dat automobilisten niet meer door kunnen rijden, ook niet in de toekomst. De (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel via de Kasteel Bleienbeekstraat naar de Meerssenerweg doorgaan.
Luchtfoto van 18 juli 2014 Luchtfoto van 18 juli 2014
AF: fase 3: Bouw kunstwerk Viaductweg Noord deel 1
Periode: 11 november tot 20 december 2013
Na de ingebruikname van de verlegde kruising, startten we met de bouw van kunstwerk Viaductweg Noord. De Meerssenerweg - aan de kant van Nazareth - werd verbreed en circa 30 cm verlaagd. Daarnaast vernieuwden we ook de riolering en maakten we de funderingen voor de landhoofden en tussensteunpunten van het toekomstige viaduct. Verder trilden we ook stalen damwandplanken in de grond, die de toeritten van het kunstwerk vormen. Wilt u meer weten over de bouw van het viaduct? Klik dan hier.
Fase 4: Bouw kunstwerk Viaductweg Noord deel 2
Periode: 20 december 2013 t/m oktober 2014 
Na 20 december 2013 - toen de Meerssenerweg aan de kant van Nazareth weer toegankelijk was voor verkeer - bouwden we de landhoofden en de tussensteunpunten af. Vervolgens gingen we verder met de ondersteuning en bekisting voor het brugdek. Het brugdek, dat ter plaatse werd gebouwd, volgde erna. In juni 2014 hebben we het brugdek laten afzakken naar de juiste hoogte zodat we met de afbouw konden beginnen. In het najaar van 2014 is kunstwerk Viaductweg Noord gereed.
Fase 5: Bouw kunstwerk Viaductweg Zuid
Periode: oktober 2014 t/m najaar 2015
Als kunstwerk Viaductweg Noord gereed is, verleggen we het kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg opnieuw, dit keer naar het noorden. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid. De bouw van dit viaduct zal vrijwel gelijk zijn aan de bouw van het noordelijke kunstwerk.
Fase 6: Toekomst
Zodra de twee viaducten in gebruik genomen zijn, richten we de kruising Meerssenerweg/ Viaductweg opnieuw in. Dit betekent echter niet dat rijrichtingen komen te vervallen. In de toekomst kunt u komende vanaf de Meerssenerweg te allen tijde richting het centrum of de A2. Ook op de Viaductweg kunt u dan afslaan naar de Meerssenerweg. U kunt dus, net als vroeger, alle kanten uit.

Wat zijn de gevolgen?

Omwonenden
Omdat met machines wordt gewerkt, ondervinden omwonenden overlast. Denk aan geluidshinder door het opbreken van asfalt of lichthinder door bouwlampen. Deze worden zoveel mogelijk op het werk zelf gericht. Tijdens het intrillen van damwandplanken kunnen omwonenden trillingshinder ervaren, zoals rammelende kopjes in de kast. Bouwer Avenue2 probeert hinder zoveel mogelijk te vermijden, maar soms is overlast onvermijdelijk: denk bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte 'achteruitrijpiep' van vrachtverkeer.

auto

Weggebruikers


Vanaf september 2013 tot eind 2015 moeten weggebruikers rekening houden met omleidingsroutes, wegafsluitingen en rijstrookafzettingen.

Openbaar vervoer ondervindt tijdens de werkzaamheden hinder. Kijk op de website van Veolia Transport voor meer informatie.

auto

Voetgangers en (brom)fietsers


Voetgangers en (brom) fietsers maken vanaf 8 november 2013 definitief gebruik van de nieuwe Kolonel Johnsontunnel. Dit is een nieuwe noord-zuid route voor langzaam verkeer die de wijken Nazareth en Wyckerpoort-Noord met elkaar verbindt. Het is niet toegestaan de kruising gelijkvloers over te steken bij de Meerssenerweg.

De omwegen voor fietsers zijn zonder meer vervelend, maar voor deze kwetsbare groep weggebruikers staat veiligheid voorop. Zo kan het fietspad aan de Meerssenerweg pas in de loop van 2017 weer opengaan, als kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg is ingericht conform de eindsituatie. Pas dan kan snel en langzaam verkeer elkaar weer veilig kruisen.

Werktijden

De werkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. Maar er kan langer doorgewerkt worden. Sommige werkzaamheden moeten namelijk doorgaan. Het kan daarom voorkomen dat we ook in de avonden of nachten, net als op zaterdag moeten doorwerken. 

Alle informatie is naar huidige inzichten. Planningen kunnen wijzigen en zijn, onder andere, afhankelijk van weersomstandigheden.

Via onze website, digitale voortgangsberichten en wekelijkse A2-Actueelpagina in de Ster houden wij u op de hoogte!