BEATRIXHAVEN

AANLEG SALAMANDERPOELEN

Bijgewerkt op 31 oktober 2011

Op 31 oktober en 1 november 2011 wordt begonnen met de aanleg van twee salamanderpoelen van ieder 350m2. Vanwege de realisatie van verbinding Beatrixhaven met bijbehorend talud, wordt de kwaliteit van het leefgebied van de Kamsalamander aangetast. Omdat de Kamsalamanderpopulatie ter plekke niet kan standhouden worden twee nieuwe salamanderpoelen aan de rand van de Mariënwaard gegraven. Het leefgebied voor de Kamsalamander wordt op deze manier geoptimaliseerd.