KRUISDONK

VERLEGGEN KANJEL

Bijgewerkt op 26 januari 2012

Vanaf begin oktober 2011 is de nieuwe beekloop van de Kanjel ontgraven. Er zijn  ecoduikers én een ecopassage aangebracht. Deze buizen en tunnel verbinden de natuur aan weerszijden van de toekomstige weg naar Beatrixhaven en zorgen ervoor dat dieren ondergronds kunnen oversteken. Door de ecoduizen kan naar de overkant worden gezwommen, terwijl door de ecopassage kan worden gelopen. De verlegde Kanjel is nu officieel ingebruik genomen. De oude kanjel wordt gesaneerd wat inhoudt dat het achtergebleven slib wordt verwijderd.
Fotografie: Reen van Beek