BOMENKAP LANGS DE A2

Geplaatst op 30 augustus 2012

Vanaf maandag 17 september worden langs de oostkant van de A2/A79 (richting Eindhoven en Heerlen) bomen gekapt. In mei is er al op een aantal percelen bomen gekapt. Nu wordt verder gegaan met het resterende gedeelte bij Waterrijk (Amby). Het gaat om populieren, essen, eiken, beuken en kersenbomen. Het kappen van de bomen is nodig voor de aanleg van de nieuwe rijbanen richting Heerlen. In de tijdelijke situatie worden deze rijbanen gebruikt als tijdelijke bouwweg. Naast deze rijbanen wordt ook het geluidscherm Amby gerealiseerd.

Het kappen en verwijderen van de bomen vindt plaats op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur en zal ongeveer 2 tot 3 weken duren. Deze werkzaamheden leveren geen verkeershinder op.