NIEUWE VIADUCT A2/A79

Wist u dat het dek...

- 120 meter lang
- 15 meter breed en
- 2 meter hoog is

- het totale gewicht van het dek 3.517 ton ofwel 3.517.170 kilo is

Wist u dat de landhoofden...

- 14 meter lang
- 4,60 meter breed en
- 1,20 meter hoog zijn

AFWERKING VIADUCT A2/A79

Bijgewerkt op 18 april 2013

Na het plaatsen van het nieuwe viaduct bij de A2/A79 is Avenue2 begonnen met de afwerking van het brugdek. Begin december 2012 wordt begonnen met het plaatsen van randelementen op beide landhoofden (steunpunten). Ook wordt verder gegaan met het plaatsen van de leuning. In maart 2013 wordt het nieuwe viaduct geasfalteerd. 
Het uitharden van het asfalt heeft langer geduurd dan voorzien. Dit door de aanhoudende koude.  Het verkeer Maastricht-Eindhoven rijdt volgens huidige planning medio mei over deze nieuwe viaducten, een maand later dan eerder voorzien.

INRIJDEN NIEUWE VIADUCT A2/A79

Bijgewerkt op 16 oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober wordt het nieuwe viaduct bij de A2/A79 op zijn plaats gereden. Een minutieuze technische operatie, uniek in Nederland. Het kant-en-klare brugdek van 120 meter lang, 15 meter breed en ruim 3500 ton zwaar, wordt met behulp van karretjes op wielen naar zijn definitieve plek gereden, zo'n 50 meter verder. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat de A79 vanaf knooppunt Kruisdonk tot de toerit Bunde wordt afgesloten. Klik hier voor de omleidingsroute.

Het verplaatsen van het nieuwe viaduct gebeurt op zaterdagochtend 27 oktober tussen 8.00 en 11.00 uur. Een dag eerder start Avenue2 met de voorbereidingen om alles in gereedheid te brengen voor deze mega-operatie.

RANDELEMENTEN AANGEBRACHT

Geplaatst op 3 september 2012

De afgelopen week is de bekisting verwijderd bij het nieuwe viaduct A2/A79. Dit betekent dat er nu verder kan worden gegaan met het aanbrengen van de randelementen. Er worden ongeveer 60 randelementen geplaatst. Voor het inrijden van het dek wordt ook de leuning nog aangebracht.
Aanbrengen randelementen Aanbrengen randelementen

VERWIJDEREN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

Geplaatst op 23 augustus 2012

In juni is het dek gestort van het  nieuwe viaduct A2/A79. Een gedeelte van de stalen ondersteuningsconstructie waarop het dek is gebouwd, wordt nu verwijderd. Dit geldt ook voor de bekisting van het dek. Als de bekisting verwijderd is dan worden de randelementen aangebracht waarop ook de leuning wordt geplaatst.

DEK GESTORT

Geplaatst op 29 juni 2012

Op donderdag 28 juni is het het dek van het  nieuwe viaduct A2/A79 gestort. Over dit dek gaat strak het verkeer gaat rijden. In de tijdelijke situatie gaat het verkeer Maastricht-Eindhoven hier overheen rijden. Dit is nodig omdat volgend jaar de werkzaamheden beginnen voor de oostzijde van het viaduct A2 Beatrixhaven. In de definitieve situatie rijdt het verkeer Eindhoven-Maastricht over deze viaducten. 

WANDEN GESTORT

Geplaatst op 8 juni 2012

De afgelopen weken zijn de laatste wanden van het nieuwe viaduct gestort. Op deze wanden komt het dek te liggen waar het verkeer straks over gaat rijden. Net zoals de vloer zijn ook de wanden in verschillende fases gestort. Eerst is het middendeel gestort, daarna volgde het zuidelijk deel (richting Maastricht) en als laatste werden de noordelijke wanden (richting Eindhoven) gestort.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een tijdelijke, stalen ondersteuningsconstructie. Op deze constructie wordt bekisting en wapening (een versterking in beton) aangebracht. Het dek waarover het verkeer gaat rijden, wordt op donderdag 28 juni in deze bekisting gestort. Om deze deadline te kunnen halen, is het van belang dat de wapening gereed is. Daarom wordt er op zaterdag 16 juni doorgewerkt tussen 07.00-17.00u. 

VLOER GESTORT

Geplaatst op 26 april 2012

In week 17 zijn de laatste palen geboord voor het noordelijke landhoofd (richting Eindhoven) waar straks het nieuwe dek A2/A79 op komt te liggen. Deze 19 palen dienen als fundatie voor het landhoofd. Vanaf vrijdag 27 april wordt begonnen met de fundatie van het  april zuidelijk landhoofd (richting Maastricht). Ook hier worden 19 palen in het landhoofd geboord. Verder is in de afgelopen drie weken de vloer van het nieuwe viaduct gestort. Eind week 17 wordt begonnen met het storten van de wanden van het nieuwe viaduct. Op deze wanden komt uiteindelijk het dek te liggen waar het verkeer straks over gaat rijden. Net zoals de vloer worden ook de wanden in verschillende fases gestort. Er wordt begonnen met middendeel, daarna volgt het zuidelijk deel en als laatste worden de noordelijke wanden gestort.

STORTEN VLOER

Geplaatst op 04 april 2012

Woensdag 4 april is Avenue2 begonnen met het storten van de vloer van het nieuwe viaduct A2/A79. Deze betonwerkzaamheden duren ongeveer drie weken omdat de vloer in delen (gefaseerd) gestort wordt. De vloer is opgedeeld in drie stukken. Eerst wordt het middenstuk gestort, daarna volgt het zuidelijke deel (richting Maastricht) en als laatst het noordelijke deel (richting Eindhoven). Als de betonwerkzaamheden klaar zijn, wordt verder gegaan met het aanbrengen van de bekisting van de wanden. Dit gebeurt volgens huidige planning in week 16.

VOORBEREIDING LANDHOOFDEN A2/A79

Update op 12 maart 2012

De middenpeilers waarop het nieuwe viaduct voor de A2/A79 worden geplaatst, zijn klaar. Binnenkort wordt er begonnen met de bouw van de landhoofden (steunpunten) die het nieuwe viaduct aan de buitenkant ondersteunen. De heiterpen (grondophogingen) waarop de landhoofden worden gebouwd zijn ongeveer 9 meter hoog. Het aanbrengen van de heiterpen voor het zuidelijke landhoofd (richting Maastricht) begint volgens huidige planning op 14 maart. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt begonnen met het aanbrengen van de heiterp voor het noordelijke landhoofd (richting Eindhoven). Beide heiterpen bestaan uit zogenaamde ‘gewapende grond’. Dit betekent dat een soort kunststof doek tussen alle lagen zand wordt ‘gevlochten’.

BEKISTING OP STAALCONSTRUCTIE A2/A79

Update op 7 maart 2012

Op het werkterrein bij de A2/A79 is een tijdelijke stalen ondersteuningsconstructie gebouwd. Deze constructie bestaat uit 4 definitieve steunpunten en 7 tijdelijke steunpunten. Op deze ondersteuningsconstructie wordt het nieuwe kokerdek gemaakt. Op dit moment wordt de vloerbekisting aangebracht. Vanaf week 14 wordt er in drie fases beton gestort voor de vloer. In fase 1 wordt in het middengedeelte beton gestort. In fase 2 volgt het gedeelte dat aan de kant van Maastricht ligt en als laatste, fase 3, wordt het beton aan de kant van Eindhoven gestort. Na deze drie fases is de vloer van het nieuwe viaduct gereed. In totaal wordt ongeveer 1500 m3 beton gestort. De vervolgwerkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de wandbekisting. Hierna worden de wanden gestort waarop vervolgens het dek op wordt gestort. Hier rijdt uiteindelijk het verkeer van Eindhoven naar Maastricht overheen.

BOUW STAALCONSTRUCTIE A2/A79

Geplaatst op 03 februari 2012

Op het werkterrein bij de A2/A79 wordt op dit moment een tijdelijke stalen ondersteuningsconstructie gebouwd. Deze constructie bestaat uit 4 definitieve steunpunten en 7 tijdelijke steunpunten. Op deze ondersteuningsconstructie wordt een nieuwe staalconstructie gemaakt. Deze staalconstructie is 120 meter lang, 15 meter breed en 6,3 meter hoog. De werkzaamheden voor de staalconstructie worden uitgevoerd door Frijns Industrial Group. De staalconstructie wordt gebouwd op de 32 betonnen poeren die eind 2011 en begin 2012 zijn gemaakt.
Op de staalconstructie wordt bekisting aangebracht. In deze bekisting wordt ongeveer 1500 m3 beton gestort. Als eerste wordt de vloer van het dek gemaakt. De vervolgwerkzaamheden bestaan uit het storten van wanden waarop vervolgens het dek  wordt gestort. Hier rijdt uiteindelijk het verkeer overheen.
Fotografie: Reen van Beek