KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

In het asfalt zijn verkeerslussen geslepen. In het asfalt zijn verkeerslussen geslepen.

Kruising Hoekerweg - Fregatweg

Doordat de verkeersstructuur in de Beatrixhaven nog niet af is, kan de doorstroming hier nog niet optimaal zijn. Lees meer.
De verkeerslichten bij de verschillende kruispunten zijn nu nog tijdelijk. De verkeerslichten bij de verschillende kruispunten zijn nu nog tijdelijk.

BLIK OP DE NIEUWE WEGEN

Geplaatst op 4 september 2014

Sinds eind juli is knooppunt Kruisdonk uitgebreid en heeft verkeer meer mogelijkheden. Door de nieuwe verbindingen voor de bouwvak open te stellen, kon een deel van het verkeer al wennen in een rustige periode. Inmiddels is de vakantie voorbij en neemt de drukte op de weg toe. Zowel de mannen van verkeerstechniek van Avenue2 als verkeerskundigen van de wegbeheerders zijn regelmatig op en langs het nieuwe asfalt te vinden.

“Nu de drukte op gang gekomen is, kunnen we ook echt monitoren”, laat Frank Smeets van de gemeente Maastricht weten. “Daarvoor gaan we naar buiten, om met eigen ogen te zien hoe het verkeer in de praktijk reageert. Ook rijden we de routes zelf, bijvoorbeeld tijdens de spits. En we nemen een kijkje in de automaatkasten die bij de kruispunten staan. Hierin zit de computer - in vaktermen de verkeersregelautomaat - die de meetgegevens van de detectielussen registreert en op basis daarvan de verkeerslichten aanstuurt.”

Finetuning in de praktijk
“De detectielussen in het asfalt verzamelen allerlei informatie”, vult Maarten van de Camp van Avenue2 aan. “Bijvoorbeeld over de drukte op de weg, snelheid van voertuigen en de doorstroming. Via die gegevens kunnen we in de gaten houden hoe de verkeersstromen daadwerkelijk verlopen. De bevindingen kunnen aanleiding zijn om wijzigingen door te voeren in de afstelling van verkeerslichten. Zo kunnen we bepaalde richtingen bijvoorbeeld langer groen geven, als dat nodig is. Finetuning in de praktijk, noemen we dat. Met als doel een zo soepel mogelijke verkeersafwikkeling te krijgen.”

Vinger aan de pols
“Toch moeten we niet te snel aan de knoppen draaien”, vervolgt Maarten. “Het duurt namelijk altijd even voordat weggebruikers gewend zijn aan een nieuwe situatie. In het begin is het voor de meeste automobilisten nog zoeken. Ze passen hun rijgedrag daarop aan. Dat zie je ook buiten. En nog niet iedereen heeft de extra routes gevonden, bijvoorbeeld omdat men op de automatische piloot rijdt of juist het navigatiesysteem volgt. De definitieve afstelling van verkeerslichten is afhankelijk van de gewenning door verkeer en het uiteindelijke aanbod. De komende tijd houden we vinger aan de pols.”

Van tijdelijk naar definitief
Op dit moment wordt nog gewerkt met tijdelijke verkeersregelinstallaties. Dat is onder andere te zien aan de zichtbare kabels bij de kruispunten. Maarten: “We koersen erop om de tijdelijke voorzieningen dit najaar te vervangen door definitief materiaal. Dan gaan we ook werken met definitieve software voor de verkeersregelinstallaties (VRI’s) en zijn er meer mogelijkheden om bij te sturen. Frank: “De VRI’s worden dan aangesloten op de verkeerscentrale van de gemeente Maastricht, waarmee we alle VRI’s in de stad kunnen aansturen en de instellingen - ook op afstand - gemakkelijk kunnen aanpassen.”