ARCHIEF PLANPROCEDURES

Gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedure
De opdracht voor het project A2 Maastricht bestaat erin één totaalplan te realiseren voor stad en snelweg. Hiervoor moeten drie verschillende procedures worden doorlopen. Het project wordt namelijk gerealiseerd door middel van een gecombineerde aanpak van een tracé/MER-procedure van het Rijk, een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure en een aanbesteding.

Procedures (schematisch weergegeven)

2010
2006

Tracé/MER-procedure

FASE C: TWEEDE FASE WETTELIJKE PROCEDURES
2011
2010
FASE A: EERSTE FASE WETTELIJKE PROCEDURES
2006
2004 In aanloop naar aanbesteding

Bestemmingsplanprocedure

FASE C: TWEEDE FASE WETTELIJKE PROCEDURES
2010
FASE A: EERSTE FASE WETTELIJKE PROCEDURES
2006
2005
2004

Europese aanbestedingsprocedure

FASE B: ONTWERPWEDSTRIJD
Terugblik
Aanpak van A2 Maastricht volgens 'concurrentiegerichte dialoog':
     - in meerdere opzichten vernieuwend
     - hoe was verloop?
     - wie is opdrachtgever?
     - wat is concurrentiegerichte dialoog?
     - welke stappen zijn doorlopen?
     - waarop zijn plannen voor A2 Maastricht beoordeeld?
     - hoe verder?
2009
2008

Avenue2

BA2M

UNIE VAN MAASTRICHT

2007
2006 Start Europese aanbesteding
2004 In aanloop naar Europese aanbesteding
2003 Marktverkenning

Overeenkomsten voor gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedure

2007
2006
2003

Voorstudies

2004
2002