VERNIEUWEND

De aanpak van project A2 Maastricht is in meerdere opzichten vernieuwend:

  • grensverleggende samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg
  • gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure
  • gezamenlijke aanpak van gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur
  • concurrentiegerichte dialoog ('aanbestedingswedstrijd') tussen marktpartijen voor het beste plan binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget