CONCURRENTIEGERICHTE DIALOOG

Wat is een concurrentiegerichte dialoog?

Bij ‘reguliere’ aanbestedingen worden marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars gevraagd een voorliggend plan uit te voeren. Bij het project A2 Maastricht was er geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder werdgezocht. Op basis van het programma van eisen, plangebied, budget en vastgoedmogelijkheden is aan de geselecteerde marktpartijen gevraagd om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed). Een ‘aanbestedingswedstrijd’ tussen marktpartijen voor het beste plan binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget. 

Landelijk gezien wordt ‘A2 Maastricht’ als een vernieuwend project voor integrale gebiedsontwikkeling aangemerkt, in de Nota Mobiliteit en in het beleid voor publiekprivate samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanwege de belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie is internationaal aan A2 Maastricht een Europese subsidie uit het TEN fonds (Trans Europese Netwerken) toegekend.