BEOORDELING PLANNEN

Waarop zijn de plannen voor A2 Maastricht beoordeeld?

Bij de beoordeling is gekeken naar de eindoplossing én de situatie tijdens de uitvoering van het project. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de stad en de doorstroming van het verkeer door de stad hebben meegewogen. Het is immers uiterst belangrijk dat Maastricht ook tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft en dat omwonenden zo min mogelijk hinder zullen ondervinden.