ONDERZOEK BODEMKWALITEIT GEUSSELTVIJVER

Geplaatst op 8 november 2010

In de week van 8 november zullen medewerkers van Geonius of Franssen Milieutechniek de bodemkwaliteit van de Geusseltvijver onderzoeken ten behoeve van het project A2 Maastricht. Werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00–17.00 uur en zullen ongeveer 1 week duren.
Waarom bodemonderzoek in de Geusseltvijver?
Omdat het tracé van de nieuwe A2 gedeeltelijk op de plaats van de huidige vijver komt te liggen, moet een gedeelte van de vijver gedempt worden. Bij demping wordt de sliblaag verwijderd. Avenue2 wil zoveel mogelijk grond hergebruiken. Daarvoor moet de kwaliteit van de grond bekend zijn. De milieuhygiënische kwaliteit van slib en bodem wordt daarom onderzocht.

De Geusseltvijver verandert van vorm in het plan de Groene Loper. Aan de noord- en oostzijde van de huidige vijver wordt een nieuw deel gegraven waardoor de capaciteit gelijk blijft.
Hoe wordt het bodemonderzoek uitgevoerd?
De onderzoekers gaan met een bootje het water op. Vanuit de boot worden op verschillende plekken in de vijverbodem gaten geboord. Dit gebeurt handmatig om het leven in de vijver zo min mogelijk te verstoren. Met de boring worden kleine hoeveelheden slib en grond naar boven gehaald, die vervolgens in een laboratorium worden geanalyseerd.
Wat zijn de gevolgen van de werkzaamheden?
De werkzaamheden hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de omgeving. Mogelijk veroorzaakt het geluid van de motor van de boot enige geluidhinder.
Aanvullende informatie en vragen
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden of andere voorbereidende werkzaamheden? Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.