KABEL- EN LEIDINGWERK TIJDELIJK STILGELEGD

Door de huidige en verwachte vrieskou, kan Avenue2 niet werken aan kabels, leidingen en riolering. Deze werkzaamheden voor A2 Maastricht zijn daarom tijdelijk stilgelegd en uitgesteld totdat het niet meer vriest.
 
De volgende werkzaamheden worden voorlopig stopgezet:
-          rioleringswerk in de Burgemeester Bauduinstraat
-          verleggen van de waterleiding in Wyckerpoort-Noord (Kol. Millerstraat - Old Hickoryplein - Gen. Eisenhowerstraat)
-          rioleringswerk voor het Stadionplein
-          verleggen kabels en leidingen aan de Olympiaweg
 
De volgende werkzaamheden, die op korte termijn zouden starten, worden naar achteren geschoven:
-          verleggen van de waterleiding in de Burgemeester Bauduinstraat
-          verleggen van kabels en leidingen bij Mariënwaard-Meerssenerweg
 
Op het moment dat het werk weer wordt hervat, wordt dit bekend gemaakt via www.a2maastricht.nl en de digitale voortgangsberichten A2 Maastricht. Houdt u de berichtgeving in de gaten voor de verdere planning.
 
Andere werkzaamheden, zoals sloop en grondwerk, gaan vooralsnog door, maar wel op een lager pitje. Voor de tunnelwerkzaamheden geldt dat bij de Nassaulaan-West momenteel niet kan worden gewerkt aan de cement-bentonietwanden. Reden daarvoor is dat de cement-bentonietvloeistof bevriest bij deze weerstomstandigheden. De siutatie wordt hier continu in de gaten gehouden. Het intrillen van damwanden bij Europaplein is klaar, net als de diepwanden bij de ANWB-locatie. Vanaf volgende week begint het intrillen van damwanden bij de Geusselt voor de bouwkuip van de tunnelmonden hier. Deze werkzaamheden kunnen gewoon plaatsvinden.