BOUWMETHODE

Wanden-dakconstructie

DE WANDEN-DAKCONSTRUCTIE

Een speciaal stukje tunnel tussen ANWB-flat en Gemeenteflat

Omdat de ruimte bij de ANWB-flat en Gemeenteflat zo krap was, paste op deze plek de tijdelijke N2 niet langs de bouwkuip. Daarom werd hier op een speciale manier gebouwd, via een zogenaamde wanden-dakconstructie. De wanden-dakconstructie is een betonnen U-vormige constructie die ondersteboven in de grond werd gebouwd. De betonnen U-vorm kan gezien worden als een brede brug over de bouwkuip heen.
De wanden-dakconstructie werd in twee fases aangelegd. Eerst het deel aan de westzijde langs de ANWB-flat, vervolgens werd de A2/N2 hier overheen gelegd en kon Avenue2 starten met deel twee aan de oostzijde, langs de Gemeenteflat.

Aanleg diepwanden
Bij de wanden-dakconstructie werd niet gewerkt met damwanden, maar met betonnen diepwanden. De diepwanden blijven, in tegenstelling tot de stalen damwanden, in de grond zitten. Voor het maken van de diepwanden worden sleuven gegraven van ongeveer 1 meter 20 breed. Al tijdens het graven worden de sleuven gevuld met bentoniet, een mengsel van water en fijne kleideeltjes, zodat de sleuf open blijft staan en de grond niet in elkaar zakt.
Eenmaal op diepte wordt er een wapeningskorf in de sleuf gebracht en de sleuf volgestort met beton.
Aanleg dak
Zodra de (diep)wanden klaar waren, verwijderde Avenue2 de bovenlaag van de grond voor de aanleg van het dak van de wanden-dakconstructie. Vóórdat het beton gestort werd, bracht Avenue2 een vlechtwerk (wapening) aan. Het vlechtwerk versterkte het beton dat hier overheen werd gestort. Uiteindelijk werd het betonnen dak circa 90 centimer dik. Nadat het beton was uitgehard, werden onder andere mantelbuizen en riolering over het dak gelegd. Als laatste kwam een deklaag van anderhalve meter grond over het dak.