LANGS DE N2

Eind april begint de échte sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan-West. Eind april begint de échte sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan-West.

Nog meer sloop

De sloopkranen zijn dit voorjaar ook te zien aan de overkant van de N2: bij de Pres. Rooseveltlaan-Oost. Van de laatste flat (blok 8) aan deze straat worden de twee meest noordelijke trappenhuizen in juni van dit jaar gesloopt: dat zijn de huisnummers 165a t/m 171d. Hier leest u meer.

SLOOP IN VOLLE GANG

Bijgewerkt op 26 april 2013

Het is zover! De sloop van de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 met huisnummers 150 t/m 212 aan de President Rooseveltlaan-West is begonnen. Meerdere sloopkranen werken aan de voor- en achterkant van de flats om de gebouwen af te breken.

Hoog tempo
Het afbreken van de flats moet in een snel tempo en binnen een strakke planning gebeuren, om nog vóór de zomer- en bouwvakvakantie de N2 op deze plek te kunnen verleggen. Dat is onze bouwopgave. Niet alleen om in de pas te blijven lopen met de totaalplanning. Maar óók om nog voor de vakantieperiode - met daaraan gekoppeld de uitstroom van verkeer - een stabiele situatie te hebben voor bewoners (met name in de wijk Wyckerpoort-Noord) én weggebruikers. Door op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur - en als dat nodig is tot 19.00 uur - te werken en daarbij de zaterdag, kunnen we de deadline van begin juli halen. Dan moet het verkeer ook ter hoogte van de President Rooseveltlaan op de tijdelijke, verlegde N2 rijden. En staat de nieuwe geluidsvoorziening.

Hinder onvermijdelijk
Binnen het werkterrein gebeurt in een korte periode heel veel. De sloop zelf, waarbij de vertrouwde flats langs de N2, langzaam verdwijnen. Het nieuwe aanzicht zal enorm wennen zijn. De komende tijd zien omwonenden én weggebruikers vooral machines en puin. Na de sloop komt er een speciale breekmachine die grote stukken puin tot fijne brokjes ‘knijpt’ en daarmee geluid en stof produceert. En vervolgens op hetzelfde terrein een grote berg gebroken puin achterlaat. We gebruiken dit restmateriaal ter plekke voor de fundering van de verlegde N2, die naar verwachting begin juli op z’n nieuwe plek ligt. Hoewel er veel aandacht is om hinder zoveel mogelijk te beperken, zal overlast door al deze activiteiten onvermijdelijk zijn. Zeker voor omwonenden is dat erg vervelend.

Voor omwonenden
Daarbij houden de flats nu nog de verkeersgeluiden van de N2 tegen voor de achterliggende straten, zoals de Professor Kernstraat en het Old Hickoryplein. Tijdens en na de sloop is dat niet meer het geval. Er komt wel een geluidsvoorziening, maar daarvoor moeten eerst de flats zijn gesloopt en de fundering voor de verlegde N2 klaar zijn. Voor aanwonenden in de wijk Wyckerpoort-Noord betekent dit dat er tijdelijk - voor zo’n 9 weken - geen geluidswering is. In deze periode zullen zij meer last hebben van het verkeer dat over de bestaande N2 rijdt.


Lees verder