NATUUR

Impressie van eindsituatie Geusselt Impressie van eindsituatie Geusselt
De aanleg van het wandelpad is begonnen. De aanleg van het wandelpad is begonnen.

GROEN VOOR GEUSSELTVIJVER

Geplaatst op 21 maart 2014

Een dikke twee en een half jaar geleden, in de zomer van 2011, werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de Geusseltvijver. Dat was destijds nodig om ruimte te maken voor de bouw van de tunnel bij Geusselt. Wellicht kunt u zich nog herinneren dat ook de vissen tijdelijk verhuisden naar de Olympiavijver. Later zijn deze weer teruggeplaatst. De Geusseltvijver heeft nu al geruime tijd haar definitieve vorm. Maar de afwerking moet nog gebeuren.

Aanplant van start
Zo wordt dit voorjaar al een deel van het nieuwe groen aangeplant bij de Geusseltvijver. Op het talud aan de bouwkuipzijde komen verschillende nieuwe bomen, zoals de els, zomereik, schietwilg, Hollandse linde, walnoot, hazelaar, slee- en meidoorn en Spaanse aak, plus een bomenrij die in de eindsituatie doorloopt tot op de Geusseltheuvel. Deze bomen komen in groepen bij elkaar, met daartussen open stukken die een ‘doorkijk’ bieden naar de overkant: richting Nazarethflats of de vijver / het Geusseltstadion. De schematische weergave hieronder geeft een impressie. Langs de oevers komt tussen de bomen een kleurrijk bloemenmengsel en diverse planten. Aan de bouwkuipzijde van de vijver is onlangs gestart met de aanleg van wandelpad. Pas in een later stadium wordt het pad afgewerkt met asfalt. Ook komt er nog een vissteiger. Via het digitale voortgangsbericht blijft u op de hoogte.
Fotografie: Reen van Beek