IN EN OM DE BOUWKUIP

Bemalen van de A2-bouwkuip

  • 156 weken tunnelbemaling
  • ca. 10 km bemalingsleidingen   
  • 525 geboorde deepwellsbronnen

 

De verschillende retourvelden, zoals bij het Koningsplein, worden nu opgeruimd. De verschillende retourvelden, zoals bij het Koningsplein, worden nu opgeruimd.
Boren van bronnen op diepte, om grondwater uit de bouwkuip te kunnen onttrekken. Boren van bronnen op diepte, om grondwater uit de bouwkuip te kunnen onttrekken.
Nu de ruwbouw klaar is, leiden sifons het grondwater onder de tunnelbak door. Nu de ruwbouw klaar is, leiden sifons het grondwater onder de tunnelbak door.
Gratis 'watermonsters' tijdens de Dag van de Bouw. Gratis 'watermonsters' tijdens de Dag van de Bouw.

BEMALINGSCOMBINATIE RUIMT OP!

Geplaatst op 15 januari 2015

Weet u het nog? Bij de start van het ontgraven van de A2-tunnel is een uitgebreid bemalingssysteem aangebracht in en langs de 2,3 kilometer lange bouwkuip. Hierdoor kon het grondwater uit de bouwkuip worden weggepompt en de dubbellaagse tunnel in een droge en veilige omgeving worden aangelegd. Nu de betonnen ruwbouw klaar is, is de bemaling niet meer nodig.

Zodra de grond is aangevuld bovenop het tunneldak, kan de bemaling worden uitgeschakeld. Dat is nu bijna overal gebeurd. De laatste tunnelmoten -  ter hoogte van de Lourdeskerk - volgen nog deze maand. Dan komt er een einde aan circa 156 weken tunnelbemaling.

Opgraven van leidingen
Tijdens het bouwen is het opgepompte grond- en regenwater uit de tunnelbouwkuip terug gebracht in de directe omgeving, om zo de natuurlijke grondwaterstand stabiel te houden. Op verschillende plekken zijn daarvoor stelsels van boven- en ondergrondse leidingen aangelegd en speciale retourvelden ingericht. Onder andere in het Geusseltpark, langs de President Rooseveltlaan en Kolonel Millerstraat, bij het Koningsplein en de Noormannensingel, in de buurt van het Oranjeplein, de Nassaulaan en Heerderdwarsstraat en nog zuidelijker bij het Europaplein. Op al deze locaties - met name aan de westzijde van N2 - vinden de komende weken opruimwerkzaamheden plaats. Graafwerk is dan nodig om de ondergrondse leidingen te kunnen verwijderen. Bovengronds verdwijnen - naast de leidingen zelf - ook de stroompunten, aggregaten en waterbakken.

Grondwater onder controle
Het beheersen van het grondwater tijdens de aanleg van de tunnel was het pakkie-an van de Bemalingscombinatie A2 Maastricht: een samenwerking tussen Henk van Tongeren bronbemaling en Reinders-Wessemius, onderdeel van het Duitse Hölscher Wasserbau. Zij ‘doken’ eind 2011 - nadat de eerste bouwkuipwanden door Züblin waren gerealiseerd - de Maastrichtse bodem in. Met een grote boorstelling brachten ze zogenaamde deepwells aan tot op een diepte van 25 meter. Dankzij deze bronnen kon het grondwater uit de bodem worden onttrokken. Een belangrijk onderdeel. Niet alleen om de tunnelbuizen droog te kunnen aanleggen, maar ook om te zorgen voor een veilige omgeving voor de tunnelgravers, betonjongens, staalmannen én direct omwonenden langs het tracé.

Doorstroming via sifons
Het verdwijnen van de bronbemaling betekent niet dat er geen aandacht meer is voor het grondwater. Integendeel, want verspreid over het tunneltraject zijn 16 sifons aangelegd die het grondwater onder de betonnen tunnel door leiden. Dat is ook noodzakelijk, want zonder maatregelen zou de A2-tunnel de natuurlijke grondwaterstroming gedeeltelijk blokkeren. Dankzij de sifonconstructie kan het grondwater zoveel mogelijk blijven stromen op de plek waar het stroomde nog voor de bouwwerkzaamheden van start gingen. Meer weten? Lees dan verder op www.a2maastricht.nl/grondwater.

Trots op...

Allard van Tongeren van de Bemalingscombinatie A2 Maastricht draagt zijn vak een warm hart toe. Bijzondere momenten laat hij niet zomaar voorbij gaan. Zo kent u Allard misschien nog van Dag van de Bouw, waar hij (zelf gebrouwen?) watermonsters en ijsjes uitdeelde. Of van A2 Actueel, waarin hij regelmatig uitleg gaf over grondwaterbemaling. En was er een mijlpaal bereikt? Bijvoorbeeld de 250ste bron of 10.000 geboorde meters? Dan werden de mannen en vrouwen van A2 Maastricht - op de werkketen en op kantoor - getrakteerd op een koude lekkernij. Van Tongeren, bedankt!

A2 Actueel & grondwater

Bekijk de uitzendingen:
26 augustus 2012: Grip op grondwater
14 oktober 2012: Aanleg van calamiteitenleiding
17 november 2013: Laatste boring voor grondwaterbemaling

Fotografie: Reen van Beek, Bjorn Vink en Frans Senden