THEMA: HOE WERKT DE A2-TUNNEL?

Koning Willem-Alexandertunnel

VOORBEREIDING EN COMMUNICATIE

Update 10 maart 2017

Hoe werden weggebruikers voorbereid op de ingebruikname van de dubbellaagse tunnel in Maasticht?
Sinds eind 2016 zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Dat is best wennen. Het gezamenlijk team Communicatie A2 Maastricht probeerde weggebruikers daarom al in een vroeg stadium voor te bereiden op het gebruik en functioneren van de dubbellaagse tunnel in Maastricht. Daarvoor is onder andere een voorlichtingsfilm gemaakt. Onderdelen hiervan zijn: Wat zijn straks de belangrijkste rijroutes? Op welke borden moet ik letten? Wanneer vindt er onderhoud plaats en wat merk ik daarvan als weggebruiker? Wat als ik stil kom te staan in de tunnel als gevolg van autopech of een ongeval? En wat te doen bij een ernstig ongeluk, zoals een brand, in de tunnel?

Het doel van de film is dat mensen weten welke mogelijkheden de dubbellaagse tunnel in Maastricht biedt, begrijpen dat er ook onderhoud nodig is en weten wat te doen bij onverwachte gebeurtenissen. Ook via andere communicatiekanalen besteedden we aandacht aan het gebruik en functioneren van de tunnel. Via www.a2maastricht.nl/ingebruikname, het digitale voortgangsbericht en Twitter hielden we u op de hoogte. En had u een tussentijdse vraag? Dan kon u ook terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost.
Verwachtten jullie opstartproblemen bij de ingebruikname van de tunnel?
Sinds eind 2016 zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Dat is best even wennen voor weggebruikers. Net als bij veranderingen op de gewone weg, is het belangrijk om goed op de nieuwe borden te letten en extra te letten op het (onverwachtse) rijgedrag van anderen. Het gezamenlijk team Communicatie A2 Maastricht probeerde weggebruikers al in een vroeg stadium voor te bereiden op het gebruik en functioneren van de dubbellaagse tunnel in Maastricht. Via de bekende communicatiemiddelen, maar ook via een speciale voorlichtingsfilm die is gemaakt.

Tegelijkertijd moesten we realistisch zijn en aangeven dat in de beginfase na opening van de tunnel A2 Maastricht ongetwijfeld kinderziektes konden optreden. Deze ‘opstartproblemen’ probeerden we te beheersen door veel aandacht te besteden aan het testen van de tunnelinstallaties. Voordat het testen in de tunnel begon (vanaf eind 2015), gebeurde dit al geruime tijd in een testomgeving. Binnen die testomgeving konden we de tunnel volledig nabootsen en zien hoe de software voor de bewaking en bediening van de tunnel functioneerde. Het inregelen en fine-tunen van systemen moest echter in de praktijk gebeuren. In de beginfase van openstelling werd er dan ook extra ingezet op het snel kunnen ingrijpen als dat nodig was.
Wat is de naam van de tunnel?
De tunnel in Maastricht heet de 'Koning Willem-Alexandertunnel'. Tijdens de bouwfase spraken we van A2-tunnel of dubbellaagse tunnel A2 Maastricht.