IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht (2010-2015)

Snel naar:

Ondertussen in de tunnel...

Via de rubriek ‘Ondertussen in de tunnel...’ hielden we u in 2015 op de hoogte van de ondergrondse voortgang. Dat blijven we ook in 2016 doen, als het accent verschuift naar het testen van alle systemen in de tunnel. 

Ondergrondse weetjes:

  • 356 hulpposten
  • 62 ventilatoren
  • 19 kilometer barrier
  • 5 kilometer blusleiding
  • 2.000 verkeerslussen
  • 750 kilometer kabel
  • 1.462 armaturen voor de verlichting
  • 90 vluchtdeuren

Goodbye tunnelbouwkuip

In 2015 namen we definitief afscheid van de tunnelbouwkuip. Half januari werd de laatste stempel weggehaald. Kort daarna werd de laatste bemalingspomp uitgezet, en kwam er een eind aan 156 weken tunnelbemaling. We spraken nog één keer met onze ‘grondwatermannen’. De laatste damwandplanken voor de tunnel trilden we begin februari uit de grond. Weer een hinderklus van formaat afgerond! Naar verwachting hoeven omwonenden pas in 2017 opnieuw rekening te houden met het trillen van damwandplanken: dan verwijderen we een restant planken dat is achtergebleven bij de Heerderweg.
Bewoners van Oranjeplein-Oost kregen hun voortuin én een nieuwe ventweg terug. Kijk mee. 

Team Kunstwerken: het werk zit erop!

Het zuidelijke kunstwerk bij kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg is het laatste kunstwerk voor A2 Maastricht. Samen met projectleider Berry Ramaekers blikte A2 Actueel terug op zes jaar ontwerpen en bouwen.
De Time Lapse hieronder geeft een fraai beeldverslag van het benefietdiner (t)Huis in de tunnel, van opbouw tot 'day after'. 
Ook met A2 Actueel blikten we terug op de meeste bijzondere momenten van 2015. Hier bekijkt u de aflevering. 

Moeilijke momenten

Ook die waren er in 2015. We namen afscheid van de bemalingscombinatie, team Kunstwerken, team Afbouw en onze A2-stewards. Voor deze collega's zit het werk bij A2 Maastricht erop. Tegelijkertijd heeft de bouwwereld het moeilijk. Lees verder

2015: (ON)ZICHTBAAR DOORWERKEN

Geplaatst op 31 december 2015

Net als andere jaren was ook 2015 weer een druk jaar voor A2 Maastricht. Vooral ondergronds, waar de teams Afbouw en VTTI (Verkeers- en TunnelTechnische Installaties) hard doorwerkten om de tunnel af te bouwen en in te richten. Bovengronds waren de teams Wegenbouw en Kunstwerken aan zet. 2015 was opnieuw een moeilijk jaar voor de bouwwereld, maar onze teams gingen ervoor. We maken de balans van een jaar (on)zichtbaar doorwerken op. 

Tunnel: afbouwen en inrichten

De ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is sinds eind 2014 klaar. In 2015 ging het werk ondergronds verder voor afbouw en inrichting van de tunnel. Het accent lag op de montage van de VTTI: de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties. Want een goed functionerende en veilige tunnel is meer dan alleen beton en asfalt. De tunnel wordt uitgerust met ruim 50 verschillende systemen, die allemaal een eigen functie hebben. De meeste systemen zijn nodig voor het dagelijks gebruik van de tunnel en een vlotte doorstroming van verkeer. Denk dan aan verlichting, een betrouwbare energievoorziening, detectielussen in het asfalt, matrixborden boven de weg, ventilatoren, camera’s en slagbomen. Andere installaties zijn er om snel en effectief te kunnen handelen bij onverwachte gebeurtenissen zoals autopech of een ongeval in de tunnel. Voorbeelden daarvan zijn de hulppostkasten met noodtelefoon en blusvoorzieningen voor zowel weggebruikers als de brandweer, luidsprekers en andere communicatiesystemen en een veilige vluchtweg voorzien van overdruk. 
Verlichting en luidspreker Verlichting en luidspreker
Vluchtdeur en hulppostkast Vluchtdeur en hulppostkast
Niet alleen team VTTI was in 2015 in de tunnel aan de slag. Ook de teams Afbouw en GWW (Grond- Weg- en Waterbouw) realiseerden tal van ondergrondse klussen. Aanbrengen van brandwerende platen, uitvoeren van betonreparaties, plaatsen van vluchtdeuren én het realiseren van 19 kilometer betonnen barriers - een soort vangrails - die het verkeer geleiden. Zomaar wat klussen die door team Afbouw werden uitgevoerd. En ook team GWW zat niet stil. Zij maakten de uitvullagen van agrac in de tunnelbuizen, die zorgen voor de juiste wegverkanting. Het wegdek in de tunnel moet namelijk een beetje schuin zijn, zodat verkeer - met name in de bochten - comfortabel doorrijdt en water goed wegstroomt naar de afvoerputten. Ook het asfalteren gebeurde door GWW. Heel wat tonnen van het zwarte mengsel werden in 2015 al verwerkt. Het laatste asfalt - de zogeheten toplaag - moet nog worden aangebracht. 
Betonstort voor barriers Betonstort voor barriers
Aanbrengen van de uitvullaag Aanbrengen van de uitvullaag

Wegen: aansluitingen op de tunnel

Om het verkeer van en naar de toekomstige tunnel af te wikkelen, is een herinrichting van rijbanen nodig tussen Kruisdonk en Geusselt en bij het Europaplein. De activiteiten daarvoor werden in 2014 al opgestart. Ook in 2015 hebben de wegenbouwers stevig doorgepakt. In de loop van het jaar werden de contouren van de nieuwe wegen binnen de werkterreinen Geusselt en Europaplein steeds duidelijker zichtbaar. Op de luchtfoto's is dat goed te zien. Maar het werk is nog niet klaar: tot medio 2017 gaat de aanleg en herinrichting van bestaande én nieuwe rijbanen door. 
September 2015: asfalteren van toekomstige rijbanen bij Geusselt September 2015: asfalteren van toekomstige rijbanen bij Geusselt

Kunstwerken: 22 kunstwerken gereed

Al in 2014 stond de Severentunnel in de ‘top 5’ van hinderklussen. En ook in 2015 bleef hij op de lijst staan. Tegelijkertijd stond de verlenging van de tunnel bij de Severenstraat in 2015 ook op de lijst van mijlpalen. In mei 2015 was het zover: toen werd de verlengde Severentunnel na ruim 7 maanden afgesloten te zijn geweest, feestelijk geopend door leerlingen van basisschool ’t Spoor. Sindsdien kan verkeer tussen Nazareth en Amby weer gebruik maken van deze verbinding.  

Even verderop, bij kruispunt Meerssenerweg - Viaductweg, werd in het najaar van 2015 de ruwbouw van het zuidelijke viaduct afgerond. Dat was een heuse mijlpaal, want hiermee kwam een einde aan de ruwbouw van 22 kunstwerken voor A2 Maastricht. Net als het tegenover gelegen viaduct Noorderpoort-Noord is het viaduct Noorderpoort-Zuid nog niet in gebruik. Pas in de loop van 2017 kan het kunstwerk worden aangesloten het wegennet. Lees hier meer over de kunstwerken voor A2 Maastricht.
Mei 2015: opening verlengde Severentunnel Mei 2015: opening verlengde Severentunnel
November 2015: ruwbouw kunstwerk Viaductweg-Zuid gereed November 2015: ruwbouw kunstwerk Viaductweg-Zuid gereed

Bijzondere momenten

Ook 2015 telde een aantal bijzondere momenten. Zo kwam begin van het jaar de Amerikaanse nieuwszender CNN op bezoek en ging in juni - op de Dag van de Bouw - de campagne 'Mijn Groene Loper' van start. Via de website www.mijngroeneloper.nl kunt u de tijdelijke én toekomstige ontwikkeling van het gebied bovenop en langs de tunnel volgen en ook zelf initiatieven aandragen. Op 12 september vond in de A2-tunnel het benefiet galadiner (t)Huis in de tunnel plaats voor de twee Ronald McDonald Huizen in Limburg. Dankzij de ruim 550 gasten en meer dan 35 bedrijven uit heel Limburg die gratis of tegen een fikse korting mee deden, was de opbrengst maar liefst 86.500 euro. Omgerekend goed voor duizenden extra overnachtingen voor gezinnen die in de buurt willen blijven van hun ernstig zieke kind. Wat zijn we bij A2 Maastricht trots op dat resultaat! En er waren nog meer bijzondere momenten. We hebben ze hier op een rijtje gezet. 
Mijn Groene Loper tijdens Dag van de Bouw Mijn Groene Loper tijdens Dag van de Bouw
Galadiner (t)Huis in de tunnel Galadiner (t)Huis in de tunnel

In beeld: de tunnel in 2 minuten

Collega Bjorn Vink maakte een Time Lapse van de tunnel. Zo ziet de eerste dubbellaagse tunnel van Nederland er eind 2015 uit bij Europaplein en Geusselt. Veel kijkplezier!