DOSSIER ‘AANPAK LUCHTKWALITEIT’

HOE ZIT HET OOK ALWEER?

Al sinds de planvoorbereiding is zijn lucht, geluid en energie vaste thema’s waaraan veel aandacht is en wordt besteed. In 2006 zijn eisen en wensen vastgesteld –zie onderstaand overzicht uit het zog. Ambitiedocument- om op basis daarvan het beste plan voor A2 Maastricht te kiezen. Uiteindelijk is in 2009 de keuze gevallen op de Groene Loper. 
Eind 2009/2010 was er opnieuw discussie over de aanpak van luchtkwaliteit bij de tunnelmonden. Maatschappelijke groepen vroegen o.a. bij de gemeenteraad van Maastricht aandacht voor filtering bij de tunneluitgangen.

  • Voor het debat van destijds is een informatieset gemaakt. Hier kwamen de volgende thema’s aanbod:
  • Aanpak luchtkwaliteit; maatregelen op hoofdlijnen
  • Wat is het effect van het plan op de luchtkwaliteit van de omliggende wijken?
  • Waar blijft de ‘vieze lucht’ bij de tunnelmonen?
  • Waarom geen luchtzuivering?
  • Worden bezorgd burgers wel serieus genomen?
  • Is tijdens het maakproces van de Groene Loper serieus naar de luchtkwaliteit gekeken?
  • ‘De Markt’ heeft een oplossing om de vieze lucht bij de tunnelmonden te zuiveren, waarom wordt dat niet gewoon gedaan?
  • Welke risico’s loopt het project als de gemeente toch voor ‘luchtfiltering’ kiest?