STATEMENT STRUKTON EN AVENUE2 N.A.V. PUBLICATIES IN DAGBLAD DE LIMBURGER 12 FEBRUARI 2016

Geplaatst op 12 februari 2016

Voor onze medewerkers betreuren wij de publicatie in dagblad De Limburger van hedenochtend, terwijl wij en de betrokkenen nog geen nadere informatie en geen tenlastelegging hebben ontvangen. Wij wachten de tenlastelegging af en doen geen mededelingen tijdens de eventueel te volgen procedure. Wij zien de uitkomst van de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet. Betrokkenen hebben ons vertrouwen en blijven in functie op het project.
Directie Strukton

Persvragen verlopen via Irene van Dam van Strukton: Irene.vandam@strukton.com, 06 – 22 50 82 38.