A2 MAASTRICHT: WE WERKTEN ER SAMEN AAN!

Juryrapport NCE Tunnelling Awards

"In a closely fought category, this entrant demonstrated an innovative approach to optimising the immense social value derived from this scheme. The project’s refreshingly open relationship with the communities affected, driven by a clear engagement strategy, even extending to public consultation regarding the procurement process. Minimising the impact on the public whilst the project was delivered was consistently prioritised.  The resulting underground transport arteries unlocked the regeneration of the urban environment above them. The project’s collaborative approach started at the highest level with 4 government bodies electing to operate as a single integrated organisation, a
key enabler to the successful outcomes achieved."

Nederlandse vertaling Juryrapport: “Project van het jaar voor ondergronds ruimtegebruik”

In een fel bevochten categorie toonde deze deelnemer een innovatieve aanpak om de immense maatschappelijke waarde van dit project te optimaliseren. Gedreven door een duidelijke strategie van betrokkenheid met alle omwonenden, werd er gekozen voor openheid, zelfs met betrekking tot de aanbesteding van de financiële middelen. Prioriteit gedurende het hele project was het minimaliseren van de overlast. De resulterende ondergrondse transportaders hebben ervoor gezorgd dat de stedelijke omgeving erboven opnieuw kon worden ingericht. De gezamenlijke aanpak van het project is op het hoogste niveau begonnen door vier overheidsinstanties, die ervoor kozen samen als één geïntegreerde organisatie te opereren. Dat was de sleutel tot het succes van de behaalde resultaten. 

A2 WINT AWARD `UNDERGROUND SPACE PROJECT OF THE YEAR` IN LONDEN!

Update op 14 december 2018

Supertrots op ons project De Groene Loper! Donderdag 6 december is in Londen bekend gemaakt dat we de NCE Tunnelling Award gewonnen hebben in de categorie`Project van het jaar voor ondergronds ruimtegebruik`. Bovendien sleepten we een `recomandation`(aanbeveling) in de wacht voor Tunnelteam van het Jaar! Ruim 30 wereldwijd genomineerde projecten deden mee.

Pitch

Tijdens het festival was er een live-beoordeling van drie van de vier categorieën waarvoor de Groene Loper is genomineerd. A2 Maastricht kreeg de kans om haar project voor het voetlicht te brengen tijdens een 10 minuten durende pitch en 10 minuten vragen en antwoord geven per presentatie.
Prof.dr.ir. Margot Weijnen pitcht voor A2 Maastricht Prof.dr.ir. Margot Weijnen pitcht voor A2 Maastricht
Ook Projectdirecteur Avenue2, Bauke Lobbezoo en Omgevingsmanager Avenue2, Bart Grote deden mee aan de pitch Ook Projectdirecteur Avenue2, Bauke Lobbezoo en Omgevingsmanager Avenue2, Bart Grote deden mee aan de pitch

Nominaties

Onze Groene Loper was voor 4 categorieën genomineerd:
  1. Tunnelproject van het jaar (kosten meer dan 1 miljard dollar)
  2. Project van het jaar voor ondergronds ruimtegebruik 
  3. Tunnelteam van het jaar
  4. Project van het jaar voor innovatie in ontwerp en uitvoering
De jury beoordeelde op, klanttevredenheid, kwaliteit van het ontwerp, kwaliteit van uitvoering, veilige bouwmethode, innovatieve oplossingen, teamwork, samenwerking, diversiteit in het team, duurzaam gebruik van materialen en bouwmethode.

Een shortlist van alle categorieën is terug te vinden op: 
https://tunnelling.newcivilengineer.com/2018-shortlist

Andere genomineerden

Andere internationale genomineerde projecten waren onder andere: 

Metrolijn in Warschau
De metro in Warschau is een van de meest moderne metrolijnen in de wereld met 17 stations die het noorden en zuiden van Warschau verbinden. Meer dan 500.000 mensen maken dagelijks gebruik van deze metrolijn. De lijn wordt uitgebreid met een tweede metrolijn.  

De Hong Kong-Zhuahai-Macao-brug en tunnel 
De Hongkong-Zhuhai-Macau-brug is een brug-tunnelcombinatie die Hongkong met Zhuhai en Macau verbindt. Brug en tunnel hebben gezamenlijk een lengte van 42 kilometer. De bouw is in december 2009 gestart, het kunstwerk werd op 7 juli 2017 ingehuldigd en de ingebruikname voor het grote publiek was in februari 2018. Op 24 oktober 2018 werd de brug officieel opengesteld en was toen de langste zeebrug ter wereld.  
 
Metro Warschau Metro Warschau
Hong Kong-Zhuahai-Macao-brug en tunnel Hong Kong-Zhuahai-Macao-brug en tunnel

A2 Maastricht

De Groene Loper voor A2 Maastricht zorgt voor één totaalaanpak van mobiliteit en leefbaarheid door een goede bereikbaarheid van stad en Euregio, doorstroming op de A2 bij kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van aangrenzende buurten nu 80% van het verkeer ondergronds rijdt.
Tunnelmonden bij Europaplein Tunnelmonden bij Europaplein
Groene Loper, rotonde Scharnerweg Groene Loper, rotonde Scharnerweg
Alleen dankzij de samenwerking binnen de stuurgroep die bestaat uit Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen en de gezamenlijke inspanning met bouwer Avenue2; het consortium van Strukton en Ballast Nedam is de innovatieve planvoorbereiding en de realisatie van de infrastructuur voor dit complexe project binnen de planning van 10 jaar en binnen het overheidsbudget gerealiseerd.  
  De ingebruikname van de tunnel eind 2016 was een historisch moment voor stad en regio. De dubbellaagse tunnel van ca. 2 km. lengte heeft twee keer twee buizen boven elkaar en is onderdeel van een totaal vernieuwd verkeerssysteem over een lengte van 6 km. Het vernieuwde verkeerssysteem betekende een enorme verbetering voor de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad. Ook de doorstroming van het doorgaande verkeer op de A2, een van de belangrijkste snelwegen van ons land, verbetert aanzienlijk door de komst van de tunnel. Anno 2018 is ook de inrichting van het nieuwe openbaar gebied bovenop de tunnel afgerond en in gebruik genomen; voetgangers en fietsers hebben ruim baan gekregen. Dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste 120 energie neutrale woningen. Tot 2026 zullen nog 980 woningen volgen. Hierdoor worden oost en west met elkaar verenigd en ontstaat rust en ruimte in de stad Maastricht.