WERKZAAMHEDEN

Er wordt rekening gehouden met de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit van het Rijk en / of bestemmingsplannen van de gemeente, start Avenue2 dit jaar met aanvullende voorbereidende werkzaamheden voor de Groene Loper voor A2 Maastricht.

VOORBEREIDING

Rekening houdend met de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit van het Rijk en / of bestemmingsplannen van de gemeente, start Avenue2 dit jaar met aanvullende voorbereidende werkzaamheden voor de Groene Loper voor A2 Maastricht. Onder andere:
  • verleggen van kabels, leidingen en riolering 
  • bodem- en archeologieonderzoek 
  • kappen van bomen 
  • sloop van de eerste flats

Met als doel het vrijmaken van het gebied - tussen vooral knooppunt Geusselt en Europaplein - waar straks aan de slag wordt gegaan voor A2 Maastricht. 

Naar een overzichtelijke situatie
De voorbereidingen gebeuren in allerlei faseringen en op meerdere plaatsen tegelijk. Voor bewoners en weggebruikers kan het moeilijk zijn het onderlinge verband tussen de werkzaamheden te zien. Pas nadat terreinen zijn vrijgemaakt, kunnen - volgens de huidige inschatting - in de tweede helft van 2011 de tijdelijke N2 en de bruggen voor onder andere voetgangers, fietsers en mindervaliden worden aangelegd. Een meer stabiele en overzichtelijke situatie ontstaat in 2012, als Avenue2 start met de realisatie van de tunnel. De eigenlijke voortgang van het werk is dan ook beter zichtbaar.
 
Omwonenden en direct betrokkenen worden via verschillende kanalen over voorbereidende werkzaamheden geïnformeerd door Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2. Deze kanalen zijn onder andere brieven en de digitale nieuwsbrief 'Voortgangsbericht A2 Maastricht'.
 
Informatie over de verschillende voorbereidende werkzaamheden leest u hieronder. Vragen? Bel of mail met de Servicelijn Maastricht Oost, telefoonnummer 043 - 350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.
 
Benieuwd naar de planningen van de voorbereidende activiteiten? Kijk dan onder Wanneer > 2011

2011

Grondtransporten naar voormalige wielerbaan (geplaatst 25 augustus 2011)
Vanaf deze week vinden grondtransporten plaats naar de voormalige wielerbaan bij de kop van de tunnel Severenstraat. Grond, die afkomstig is van de grondwal bij de Nazarethflats in verband met werkzaamheden van de Gasunie, wordt hier gestort. Hiervoor wordt eerst het terrein vlak gemaakt met bulldozers. Daarna wordt de grond vervoerd, gestort en opgeslagen in een speciaal depot. Omdat in de omgeving weinig bebouwing is, zal overlast gering zijn
Rioleringswerkzaamheden (bijgewerkt 22 augustus 2011)
Begin september vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de omgeving van de ANWB-flat en bij de oversteek Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat. De werkzaamheden zijn nodig om ruimte vrij te maken voor de bouw van de A2-tunnel. In de nachten van dinsdag 23 augustus en woensdag 24 augustus wordt gewerkt bij de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. Het gaat dan om voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen van de riolering. Denk aan  het verwijderen van begroeiing in de middenberm, het weghalen van bestaand asfalt en het opnieuw asfalteren van de middenberm. Tijdens deze werkzaamheden is de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat afgesloten. De daadwerkelijke rioleringswerkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd van donderdag 1 tot en met zondag 4 september 2011, ter plaatse van de James Wattstraat - Koningsplein. Het gaat dan om de aanleg van een nieuw, tijdelijk riool.
Voor meer informatie klik hier.

Plaatsen tijdelijke brug Prinsenlaan - Regentesselaan (geplaatst 22 augustus 2011)
Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van uitvoerder Avenue2. Zo zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de Regentesselaan en de Prinsenlaan. Er wordt namelijk een tijdelijke brug geplaatst voor langzaam verkeer.
Voor meer informatie klik hier
Werkzaamheden voor afrit Kruisdonk (geplaatst 22 augustus 2011)
Vanaf eind augustus 2011 begint de aanleg van de afrit Kruisdonk - Beatrixhaven.
Aan de westzijde van het bestaande viadust Kruisdonk start Ballast Nedam vanaf 29 augustus 2011 met grond- en aanvulwerkzaamheden. Voorbereidende werkzaamheden beginnen vanaf donderdag 25 augustus.
Voor verkeer geldt tijdens de werkzaamheden een snelheidsbeperking op de doorgaande weg. De eerste fase van de aanleg van de afrit duurt vermoedelijk tot eind 2011.
Werkzaamheden oostzijde Europaplein (bijgewerkt 22 augustus 2011)
Eind week 33- in de week van 15 augustus 2011 - vonden werkzaamheden plaats voor het verleggen van de N2 als voorbereiding op de bouw van de tunnel. Aan het einde van week 34 - de week van 22 augustus - worden dezelfde werkzaamheden nogmaals uitgevoerd.
Aan de oostzijde van Europaplein wordt de nieuwe toerit - die de afgelopen maanden al werd voorbereid - geasfalteerd. Ook wordt gezorgd voor verbinding tussen deze nieuwe en de bestaande aansluiting. Hiervoor is het nodig de huidige toerit vanuit de Akersteenweg richting Eindhoven af te sluiten, van vrijdag 26 augustus 20.00 uur tot zaterdagochtend 27 augustus 10.00 uur. Ook de afrit vanuit Eindhoven richting het centrum is in dezelfde periode dicht. Verkeer wordt omgeleid via het Europaplein zelf, aan de hand van gele bebording. De nieuwe toerit wordt naar verwachting begin week 35 - vanaf maandag 29 augustus - in gebruik genomen.
Grondboringen A2 Maastricht (geplaatst 18 augustus 2011)
Op 18 en 23 augustus worden in opdracht van Avenue2 grondboringen voor bodemonderzoek uitgevoerd op diverse locaties in het A2-plangebied. De boringen worden verricht met een kleine boormachine en vinden overdag plaats. De boringen worden zoveel mogelijk aan de kant van de weg uitgevoerd, zodat het verkeer zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt.
Concreet worden boringen uitgevoerd op de volgende locaties: Professor Pieter Willemstraat, Thorbeckeplantsoen, Professor Scholsstraat en verschillende locaties in de onmiddellijke buurt van het Europaplein.
Indien nodig worden de werkzaamheden voortgezet na 23 augustus.
Verplaatsen leiding Gasunie (geplaatst op 16 augustus 2011)
Voor de bouw van de tunnel moet de huidige leiding van de Gasunie ter hoogte van de Viaductweg worden verplaatst. De nieuwe leiding wordt aangelegd voordat de oude leiding buiten gebruik wordt gesteld. De voorbereidingen voor het verplaatsen van de gasleiding beginnen naar huidige inzichten in de week van 1 augustus 2011. Vanaf 22 augustus start een boring onder de Viaductweg door. De boring gaat daarna verder onder de A2. De werkzaamheden duren 10 tot 12 weken en worden door twee ploegen uitgevoerd aan weerszijden van de A2.
Voor meer informatie klik hier

Werkzaamheden ombouw Europaplein (geplaatst 9 augustus 2011)
Van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus vinden voorbereidende werkzaamheden plaats aan het Europaplein. De westelijke toe- en afritten van het Europaplein worden omgebouwd en middels een T-splitsing aan de noordzijde aangesloten op de Kennedysingel. Meer informatie klik hier.

Inrichting ketenpark en bouwplaatsinrichting Kruisdonk
Vanaf 9 augustus wordt op het terrein naast de Ambyerweg een ketenpark met werkplekken en een bouwplaats ingericht. Deze zijn nodig om het project A2 Maastricht te realiseren. Meer informatie klik hier.
Verplaatsen leiding Gasunie (geplaatst op 3 augustus 2011)
Voor de bouw van de tunnel moet de huidige leiding van de Gasunie ter hoogte van de Viaductweg worden verplaatst. De nieuwe leiding wordt aangelegd voordat de oude leiding buiten gebruik wordt gesteld. De voorbereidingen voor het verplaatsen van de gasleiding beginnen naar huidige inzichten in de week van 1 augustus 2011. Naar huidige inzichten start vanaf 22 augustus een boring onder de Viaductweg door. De boring gaat daarna verder onder de A2. De werkzaamheden duren 10 tot 12 weken en worden door twee ploegen uitgevoerd aan weerszijden van de A2.
Voor meer informatie klik hier

Informatieavonden Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht (bijgewerkt 2 augustus 2011)
Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van uitvoerder Avenue2. Zo werkt de firma HAK in opdracht van energieleverancier Enexis de komende maanden aan het verleggen van kabels en leidingen in diverse wijken. Vanaf 15 augustus beginnen de werkzaamheden in Wittevrouwenveld.
Informatieavonden
Vanaf augustus vinden informatieavonden plaats in het A2-plangebied. De eerste informatieavond is op 23 augustus in het Trefcentrum Wittevrouwenveld en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Aanmelden kan via www.a2maastricht.nl/aanmelden, of via telefoonnummer 043 – 351 63 51.

Voorbereidingen sloop begonnen (bijgewerkt 29 juli 2011)
Vanaf week 21 ( 30 mei tot en met 5 juni 2011) is Strukton Milieu Techniek in opdracht van Avenue2 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloopwerkzaamheden aan de Viaductweg. Voor meer informatie klik hier
Verleggen van kabels en leidingen in Wittevrouwenveld (geplaatst 28 juli 2011)
De werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen in de wijk Wittevrouwenveld beginnen op maandag 15 augustus en duren tot medio oktober. De firma HAK start in de Professor Cobbenhagenstraat, waar wordt overgestoken naar de Voltastraat, Edisonstraat en het Ampèreplantsoen.
Voor meer informatie klik hier
Afsluitingen Kennedysingel (bijgewerkt 21 juli 2011)
Van 16 mei tot en met 7 juli worden in de omgeving van het Europaplein werkzaamheden uitgevoerd om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de tunnel A2. De kruispunten van de John F. Kennedysingel met de op- en afritten van de N2 zullen worden aangepast en de Nassaulaan-Oost wordt versmald. Voor meer informatie klik hier
Versmalling Nassaulaan (bijgewerkt 21 juli 2011)
De Nassaulaan ten oosten van de N2 tussen de Adelbert van Scharnlaan en de Regentesselaan wordt de komende weken versmald. Dit is nodig om werkruimte vrij te maken voor de bouw van de A2 tunnel. Van 16 mei tot en met 28 juni zal de Nassaulaan grotendeels opengebroken worden. Ook het hondenlosloopgebied aan de Nassaulaan is vanaf 16 mei ontoegankelijk. Dit gebied zal mee omgevormd worden tot werkruimte. De hondeneigenaars werden hierover al geïnformeerd via posters aan het hekwerk van het losloopgebied. De gemeente Maastricht bepaalt wélke gebieden worden aangewezen als hondenlosloopgebied en zoekt naar een nieuwe locatie in de omgeving. Aansluitend op de werkzaamheden voor de versmalling worden de kabels en leidingen in de Nassaulaan verlegd. Als alle werkzaamheden afgerond zijn, zal de Nassaulaan enkel toegankelijk zijn voor fietsers. Het autoverkeer wordt omgeleid via de omliggende straten. De versmalling is een onderdeel van de werkzaamheden die nodig zijn voor de ombouw van knooppunt Europaplein.
Rooien bomen Mariënwaard (geplaatst 14 juli 2011)
In het deelgebied Kruisdonk worden van 18 tot en 24 juli 2011 de rooiwerkzaamheden hervat. De rooiwerkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen Mariënwaard 33 tot aan rotonde Rothem en de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht (het populierenbos). De bomen worden niet gekapt, maar kaal gesnoeid en er worden ringen in gezaagd zodat de bomen vanzelf afsterven. Op deze manier wordt voorkomen dat beschermde plantensoorten die in dit gebied groeien, worden beschadigd. Door het populierenbos wordt één strook bomen wel gekapt, omdat op die plek later een beekje (de Kanjel) zal stromen.
Werkzaamheden Noormannensingel, Koningsplein en Oranjeplein (bijgewerkt 14 juli 2011)
Op woensdag 13 juli werden de werkzaamheden aan de Noormannensingel en het Koningsplein afgerond. De straat werd op symbolische wijze vrijgegeven voor het verkeer. Voor meer informatie klik hier
Fietspad Hoolhuis (Bunde) vanaf maandag 18 juli weer geopend (geplaatst 11 juli 2011)
Vrijdag 15 juli 2011 wordt het fietspad Hoolhuis bij Bunde geasfalteerd. Vanaf maandag 18 juli 2011 is het fietspad dan weer geopend voor fietsverkeer.
Het fietspad was geruime tijd afgesloten in verband met de bouw van de ecoducten bij Kruisberg. Voor meer informatie over de bouw van de ecoducten klik hier
Verleggen gasleiding in Prinsenlaan en omgeving (geplaatst 24 juni 2011)
Vanaf donderdag 30 juni 2011 start BAM met werkzaamheden in de Prinsenlaan, de Heerderweg en de Heerderdwarsstraat. Voor het verleggen van een gasleiding wordt een sleuf van ongeveer 30cm breed gegraven in het trottoir. Voor meer informatie klik hier
Werkzaamheden Scharnerweg/Koningsplein (geplaatst 9 juni 2011)
In de weekenden van 17 juni-20 juni 2011 en 24-27 juni 2011 staan er diverse werkzaamheden op stapel ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg/Koningsplein. Voor meer informatie klik hier
Werkzaamheden bij fietspad omgeving Rothem (bijgewerkt 4 juli 2011)
Het fietspad voor het viaduct bij de rotonde in Rothem is deels afgezet in verband met het verleggen van kabels door KPN, WML en Enexis. De werktijden zijn van 7.30-17.00 uur.
Door onvoorziene omstandigheden lopen de werkzaamheden uit en zal het fietspad langer afgesloten zijn.
- Tijdens de werkzaamheden door KPN en Enexis aan de noordzijde moeten (brom)fietsers oversteken bij de rotonde. Dit fietspad krijgt dan 2-richtingsverkeer.
- Tijdens werkzaamheden door WML en Enexis aan de zuidzijde moeten (brom)fietsers oversteken bij Vaeshartelt. Dit fietspad krijgt dan 2-richtingsverkeer.
Grondboringen Hunnenweg (bijgewerkt 3 juni 2011)
Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van uitvoerder Avenue2. Maandag 30 mei zou Geonius van 07.00 – 17.00 uur grondboringen uitvoeren aan de Hunnenweg. Door onvoorziene omstandigheden zijn deze boringen uitgesteld. Naar verwachtingen zullen deze eind juni alsnog worden uitgevoerd. Duur van de werkzaamheden blijft beperkt tot één dag.
Naar huidige inzichten wordt eind 2012 een riolering in de Hunnenweg gelegd. De boringen zijn nodig om de kwaliteit van de grond te bepalen. Voor meer informatie klik hier
Proefsleuven Heerderweg en Prinsenlaan (geplaatst 20 mei 2011)
Vanaf maandag 23 mei worden diverse proefsleuven voor kabels en leidingen gegraven bij de Heerderweg en Prinsenlaan. Voetgangers moeten om de proefsleuven heen lopen. Er wordt gewerkt tussen 7.30u - 17.00u. Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 27 mei afgerond.
Sonderingen fietspad Viaductweg (geplaatst 11 mei 2011)
In week 19 (9 tot en met 15 mei) worden sonderingen uitgevoerd op de fietspaden aan beide zijden van de Viaductweg bij de kruising met de Meerssenerweg. Fietsers moeten op enkele plekken afstappen en/of oversteken.
Nulopnamen omgeving sloopflats (geplaatst 22 april 2011)
In de omgeving van de Viaductweg en Dr. Schaepmanstraat wordt vanaf  25 april de bouwkundige staat van enkele panden onderzocht. Deze nulopname is nodig omdat de dichtgespijkerde panden aan de Dr. Schaepmanstraat, de Viaductweg en het tankstation aan de Viaductweg gesloopt zullen worden .
De opname van de bouwkundige staat van de panden wordt gedaan uit voorzorg. Het betekent niet dat de uitvoering van de A2-werkzaamheden in deze omgeving bijzondere risico’s met zich meebrengt. De uitvoering zelf zal zorgvuldig en met zo min mogelijk overlast gebeuren. Mocht er desondanks toch schade ontstaan dan biedt de opname duidelijkheid of deze door genoemde A2-werkzaamheden is veroorzaakt.
Tijdens de nulopname worden de panden van binnen en van buiten geïnspecteerd. Eventuele bijzonderheden worden schriftelijk en fotografisch vastgelegd en in een rapport gebundeld. Zo kunnen eigenaars en bewoners zich ervan verzekeren dat de huidige situatie officieel is vastgelegd en er bij eventuele schade geen bewijsproblemen ontstaan.
Infiltratieproeven parkeerterrein Geusselt (geplaatst 14 april 2011)
Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van Avenue2. Zo begint uitvoerder Avenue2 vanaf dinsdag 26 april 2011 met de voorbereidingen voor infiltratieproeven op het parkeerterrein bij het Geusseltstadion. Het betreft het parkeerterrein tegenover het Golden Tulip Apple Park Hotel.
Voor meer informatie klik hier
Verleggen van kabels en leidingen door Enexis (bijgewerkt 29 mei 2011)
Voor de bouw van de A2-tunnel moeten kabels en leidingen worden verlegd. Dit gebeurt op verschillende locaties in het A2-plangebied. Vanaf maandag 4 april 2011 start Enexis in de wijken Nazareth en Wyckerpoort. Voor meer informatie klik hier
Proefsleuven Frankenstraat, Edisonstraat, Voltastraat en Professor Cobbenhagenstraat (geplaatst 21 maart 2011)
Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken plaats voor het plan de Groene Loper van Avenue2. Zo graaft uitvoerder Avenue2 de komende maanden proefsleuven aan de Professor Cobbenhagenstraat, Voltastraat, Edisonstraat en Frankenstraat. 
Voor meer informatie klik hier
Verwijderen van dakpannen aan Dr.Schaepmanstraat, blok 10 (geplaatst 21 maart 2011)
Vanaf week 13 worden de dakpannen van de flat (blok 10) aan de Dr. Schaepmanstraat verwijderd. Deze werkzaamheden vinden vervroegd plaats. Door het mooie lenteweer bereiden vogels zich nu volop voor op de broedtijd. Vooral de gierzwaluw is eerder gesignaleerd bij het te slopen en inmiddels leegstaande flatgebouw aan de Dr. Schaepmanstraat. Hier bouwt hij graag een nestje onder de dakpannen of dakgoten. Dit wordt voorkomen door de dakpannen vroegtijdig te verwijderen.  Dat weghalen gebeurt op een duurzame manier, zodat materialen kunnen worden hergebruikt.
Werkzaamheden vinden plaats op eigen terrein, dat wordt afgezet met hekken. De openbare weg blijft gewoon bereikbaar en er zijn geen andere afsluitingen nodig. Omdat het verwijderen van de dakpannen machinaal gebeurt, kunnen bewoners van de naastgelegen flat of aan de Burgemeester Bauduinstraat enige geluidhinder ondervinden. 
Verkennend archeologisch booronderzoek A2-plangebied (geplaatst 16 maart 2011)
Op dinsdag 15 maart 2011 is ADC ArcheoProjecten in opdracht van Avenue2 begonnen met verkennend archeologisch booronderzoek op verschillende locaties in het A2-plangebied. 
Voor meer informatie klik hier
Afsluiting delen van N2 op 13 maart 2011 (geplaatst 4 maart 2011)
Bij het Koningsplein (middenberm) en het traject Professor Cobbenhagenstraat - Nassaulaan (westzijde N2) vindt bomenkap na carnaval plaats, op zondag 13 maart aanstaande, van 07.00 tot 18.00 uur. Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te maken waar straks wordt gewerkt voor project A2 Maastricht.
Klik hier voor meer informatie
Start asfaltboringen en grondboringen op diverse locaties (geplaatst 18 februari 2011)
Vanaf 21 februari 2011 werkt Avenue2 onder meer aan een onderzoek naar de kwaliteit van het asfalt én van de bodem in het gebied van project A2 Maastricht. Hiervoor worden op diverse locaties asfaltboringen en zogenaamde sonische boringen uitgevoerd. Voor meer informatie klik hier
Onderzoek naar kabels en leidingen aan de Severenstraat (geplaatst 18 februari 2011)
Dit jaar vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van Avenue2. Zo graaft uitvoerder Avenue2 de komende week onder andere proefsleuven aan de Severenstraat. Voor meer informatie hier 
 
Start kappen en rooien van bomen (geplaatst 14 februari 2011)
Vanaf 14 februari 2011 werkt Avenue2 onder meer aan het kappen en rooien van bomen op verschillende locaties. Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te maken waar straks wordt gewerkt voor het project A2 Maastricht: vooral het gebied tussen knooppunt Geusselt en Europaplein. Hier is ruimte nodig, onder andere voor het verleggen van de huidige N2 naar het westen en uiteindelijk de bouw van de tunnel. Voor meer informatie klik hier
Sonderingen Viaductweg (geplaatst 14 februari 2011)
Om de kwaliteit van het asfalt en de fundering te beoordelen zullen in week 7 en 8 boringen (sonderingen) worden uitgevoerd aan het fietspad langs de Viaductweg - Meerssenerweg.
Op maandag 14 en dinsdag 15 februari worden de boringen uitgevoerd in de rijrichting Geusselt - Noorderbrug. In week 8 (21 februari - 25 februari) worden dezelfde boringen uitgevoerd op het fietspad in de omgekeerde rijrichting, van de Noorderbrug naar de Geusselt.
Onderzoek naar kabels, leidingen en riolering (geplaatst 4 februari 2011)
Vanaf maandag 7 februari a.s. verricht de firma BAM in opdracht van Avenue2 onderzoek naar de ligging van kabels, leidingen en riolering aan het Koningsplein tussen de Scharnerweg en de Frankenstraat. Voor de bouw van de tunnel moeten in de loop van 2011 kabels en leidingen worden verlegd. Daarom worden nu op diverse locaties proefsleuven gegraven om te controleren waar precies kabels, leidingen en riolering liggen. Voor meer informatie klik hier
Cement-bentoniet testsleuf (bijgewerkt 22 april 2011)
Dit jaar vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper. Zo graaft Avenue2 de komende maanden cement-bentoniet testsleuven op het voormalig sportveld tussen de Noormannensingel en de President Rooseveltlaan (N2), ter hoogte van de ANWB-flat aan het Koningsplein. Voor meer informatie klik hier.
Onderzoek kabels en leidingen (geplaatst 5 januari 2011)
Vanaf maandag 10 januari zal de firma BAM in opdracht van Avenue2 onderzoek verrichten naar de ligging van kabels en leidingen langs de President Rooseveltlaan tussen Scharnerweg en Voltastraat. Voor de bouw van de tunnel zullen in de loop van 2011 kabels en leidingen verlegd moeten worden. Ter voorbereiding wordt de precieze ligging van de kabels en leidingen onderzocht.
Voor meer informatie klik hier
Archeologische opgravingen diverse locaties Landgoederenzone (geplaatst 19 november 2010)
Op dit moment vinden diverse werkzaamheden en onderzoeken plaats in het kader van de voorbereiding voor A2 Maastricht. Vanaf maandag 22 november zal de firma ADC Archeo Projecten in opdracht van Avenue2 archeologisch waardevolle vondsten opgraven in de bodem van de Landgoederenzone. De opgravingen zullen ongeveer tot half februari duren en vinden overdag plaats tussen 07.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds.
Voor meer informatie klik hier
Archeologisch onderzoek en opgraving Landgoederenzone (geplaatst 12 november 2010)
Op 15 november start ADC ArcheoProjecten in opdracht van Avenue2 een archeologisch onderzoek in de Landgoederenzone ter hoogte van Meerssenhoven. Deze kavel  van 7 hectare groot is bestemd voor natuurcompensatie in de vorm van aanplant van bomen. 
Voor meer informatie klik hier
Start bouwwerkzaamheden ecoducten (bijgewerkt 3 mei 2011)
De werkzaamheden starten in de week van 18 oktober en duren naar verwachting tot eind 2011. In de eerste fase wordt gewerkt aan voorbereidende grondwerkzaamheden en het plaatsen van de pijlers. Halverwege 2011 worden de liggende delen van de brug geplaatst. Vervolgens worden de ecoducten (bruggen) ingericht voor gebruik door de dieren. Eind 2011 kunnen de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch worden geopend.
Voor meer informatie klik hier
Deze pagina is aangepast op 9 september 2011