START KAPPEN EN ROOIEN VAN BOMEN

Geplaatst op 14 februari 2011

Dit jaar vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper. Zo werkt Avenue2 vanaf 14 februari 2011 onder meer aan het kappen en rooien van bomen op verschillende locaties. Een aantal bomen worden later gekapt, najaar 2011.
 
Waarom bomenkap?
Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te maken waar straks wordt gewerkt voor het project A2 Maastricht: vooral het gebied tussen knooppunt Geusselt en Europaplein. Hier is ruimte nodig, onder andere voor het verleggen van de huidige N2 naar het westen en uiteindelijk de bouw van de tunnel.

Waar?
Het kappen en rooien van bomen vindt plaats in het hele A2-plangebied. Avenue2 start op 14 februari 2011 aan het Europaplein en werkt van hieruit richting noorden. In deze eerste fase gaat het om de volgende locaties:

 • Legers des Heils richting Professor Cobbenhagenstraat en locatie voormalig KPN-gebouw
 • Europaplein
 • Geusseltpark
 • Scharnerweg
 • Europaplein
 • MECC richting Europaplein
 • afrit richting Cadier en Keer
 • Nassaulaan richting Scharnerweg
 • A2 van kruising Geusselt richting Kruisdonk
 • Ambyerweg
 • President Rooseveltlaan tussen Frankenstraat en Informatiecentrum A2 Maastricht

De overzichtskaarten hieronder laten zien waar precies bomenkap plaatsvindt.

Rood:    bomenkap
Blauw:  grens Tracébesluit

Leger des Heils richting professor Cobbenhagenstraat en locatie voormalig KPN-gebouw

Europaplein
Oeslingerbaan richting Europaplein
Nassaulaan richting Scharnerweg
Kruisdonk - Ambyerweg
Wanneer?
Het werk gebeurt in verschillende fasen. De eerste fase start op 14 februari en duurt tot en met 18 maart 2011. In deze periode worden op grote schaal bomen van verschillende soorten en maten gekapt en gerooid. Dit gebeurt op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, wordt aan het A2-tracé gewerkt buiten de spitstijden, van 10.00 uur tot 15.00 uur. Op een aantal percelen vindt bomenkap later dit jaar plaats (vanaf week 34).
Een planning per week vindt u onder Wanneer > 2011.
Hoe te werk?
Aannemer Van der Linden voert de werkzaamheden - in opdracht van Avenue2 - uit. Het kappen van bomen gebeurt met zaagmachines: eerst worden de bomen neergehaald, daarna worden de boomstronken gerooid. Het hout wordt grotendeels direct door versnippermachines verkleind en afgevoerd. De houtsnippers worden vervolgens gebruikt voor het opwekken van groene energie. Avenue2 stelt boomstammen beschikbaar aan het CNME voor speeltoestellen bij basisscholen en in speeltuinen.
Gevolgen van de werkzaamheden
De bomenkap kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving, bijvoorbeeld verminderde bereikbaarheid van woningen en bedrijven door afzetting van wegen en geluidhinder door kettingzagen en machines. Bovendien verandert het beeld van de omgeving. Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken, onder andere door verkeersregelaars in te zetten en verkeersmaatregelen aan te kondigen op www.a2maastricht.nl en www.maastrichtbereikbaar.nl. Om veiligheidsredenen worden de gebieden rondom te kappen bomen afgezet.
Natuurcompensatie
Omdat met de bomenkap stukken natuur verloren gaan, vindt op verschillende plekken natuurcompensatie plaats. Denk aan nieuw aan te leggen bos en bloemrijk grasland. Waar dat precies gebeurt, bepaalt de gemeente Maastricht later dit jaar. Daarnaast worden ook na realisatie van de tunnel door Avenue2 nieuwe bomen geplant. Zo slingert er straks een lint van 2.000 bomen van Ceramique tot in de Landgoederenzone. En ook op andere plekken in de Landgoederenzone komen bomen en planten.
Herbestemming boomstammen A2-plangebied
Op verzoek van het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) ging woensdag 2 maart 2011 één van de bomen die moeten wijken voor de aanleg van de A2-tunnel op transport naar de Bernard Lievegoedschool aan de Leuvenlaan in Randwyck.
De stamstukken worden gebruikt bij de herinrichting van het kleuterplein, om er een speelbrug van te bouwen. Robinia, ook wel Acacia genoemd, is een harde, duurzame houtsoort, zeer geschikt voor dit soort toepassingen.
Uitgangspunt is de gedachte  dat niet alle bomen van de A2 anoniem naar de energiecentrale worden gestuurd, maar dat er best een paar stammen een tweede leven in Maastricht tegemoet kunnen zien: op semi-openbare plekken als schoolpleinen en natuurspeelplaatsen. Als aandenken aan de langverwachte start van de ondertunneling van de A2.
Klik hier voor het persbericht van het CNME

Hieronder een overzicht van de boomstammen die voor hergebruik bestemd zijn en hun bestemming:

Soort en maatvoering

Afleverlocatie

Bestemming/functie

Esdoorn, 50 en 70 cm dik. Beide in drie stukken van 1,5 m.

2m3 houtchips

Nutsschool oost, Regentesselaan 2,

 

Speelplein; stammen worden in de grond geplaatst. Snippers voor biodiversiteit in los speelmateriaal

Linde, Plataan, Robinia. Ieder één stam, recht, knoestvrij van 1m, dikt 20/30 cm.

Bernard Lievegoedschool, bovenbouw Nijverheidsweg

Houtsnijwerk en mesheften

Robinia 8 stammen. Dikke zijtakken inclusief vergaffeling. Minimale topdikte 20 cm.

Natuurtuinen Jekerdal. Drabbelstraat 7 Maastricht

Zitelelementen, stapstenen

 

Tot schijven gezaagd om een pad mee te maken: ‘tunnelpad’

Linde, 2m, zo dik mogelijk,(niet hol/rot)

Bernard Lievegoedschool, onderbouw. Leuvenlaan

Onderdeel tafel

Robinia 3x4m., 20-30 cm.

Bernard Lievegoedschool onderbouw. Leuvenlaan

Brug bij herinrichting kleuterplein

Robinia, 2 stuks, zwaar, vertakt, minimale dikte 20 cm.

Natuurspeelplaats Malberg.

Sp[eelobject

3 gaffels stam 1m en takken 1m.

BS De Spiegel, Sorbonnelaan

Plein onderbouw

Linde 6 stukken van 2 meter, 20-40cm dik

Scouting Titus Brandsma, Kasteel Neubourgweg 201,

Onderdeel Scoutingspel

Kijk hieronder voor een filmpje over de aflevering van de boomstammen bij de Bernard Lievegoedschool