WYCKERPOORT / NAZARETH

VERLEGGEN VAN KABELS EN LEIDINGEN DOOR ENEXIS

Bijgewerkt 29 mei 2011

Voor de bouw van de A2-tunnel moeten kabels en leidingen worden verlegd. Dit gebeurt op verschillende locaties in het A2-plangebied. Vanaf maandag 4 april 2011 start Enexis in de wijken Nazareth en Wyckerpoort.

Klik hieronder voor kaarten van de diverse locaties waar kabels en leidingen moeten worden verlegd.
Afsluiting hoek Generaal Eisenhowerstraat - Overste Senecalstraat (geplaatst 29 juni 2011)
Vanaf woensdag 29 juni 2011 is de hoek Generaal Eisenhowerstraat - Overste Senecalstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. De afsluiting duurt tot en met week 29 (11 juli tot en met 17 juli 2011).
Waar en wanneer?

Een overzicht van de exacte locaties en bijbehorende data van de werkzaamheden vindt u in hieronder. Er wordt vooralsnog gewerkt van 07.30 uur ‘s ochtends tot 16.30 uur in de middag.

Toch kan het zijn dat er buiten deze uren wordt doorgewerkt, als dit noodzakelijk is om werkzaamheden af te ronden.

De volgorde van de werkzaamheden aan diverse straten zijn aangepast. Wegens praktische redenen zijn wijzigingen soms onvermijdbaar. Bewoners van betreffende straten zijn per brief over de gewijzigde planning geïnformeerd.
Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
Om de kabels en leidingen te kunnen verleggen, moeten straten worden opengebroken en afgesloten. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. In de overzichten vindt u meer informatie over omleidingen en alternatieve parkeermogelijkheden. Enexis, Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht doen er alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Voordeuren en toegangspoorten blijven gewoon bereikbaar en waar nodig worden zogenaamde loopschotten geplaatst om de doorgang te garanderen. Uiteraard blijft uw woning altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Het werkterrein ligt tijdens de aangegeven periode open en wordt om veiligheidsredenen afgesloten. U kunt tenslotte geluidhinder ondervinden, omdat de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd.
Alternatieve parkeerplekken bewoners Professor Kernstraat
In overeenstemming met de gemeente Maastricht zijn alternatieve, pratis parkeerplekken aangewezen voor bewoners van de Professor Kernstraat. Het betreft de volgende locaties:
  • President Rooseveltlaan, voorzijde van de appartementen
  • Old Hickoryplein, zijde basketballveldje
Attentie:
De achterzijde van de appartementen aan de president Rooseveltlaan zijn particulier terrein. Hier mag niet geparkeerd worden
.

De aangewezen plekken worden zo spoedig mogelijk aangeduid met borden.
In de zone waar combiparkeren geldt (oostzijde station, van de Professor Cobbenhagenstraat tot Koningsplein), kunt u alleen tegen betaling parkeren.
Afvalinzameling
Huisvuil kan worden aangeboden bij de dichtsbijzijnde doorgaande weg. U mag u huisvuil buiten de hekwerken deponeren.
Fotografie: Paul Rutten