De blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West (met huisnummers 150 t/m 2012) moeten worden gesloopt voor de bouw van de A2-tunnel. De blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West (met huisnummers 150 t/m 2012) moeten worden gesloopt voor de bouw van de A2-tunnel.
Na de sloop schuift de N2 tussen ongeveer Professor Quixstraat en Lourdeskerk op naar het westen. Zo ontstaat ook op deze plek ruimte voor de bouw van de A2-tunnel. Na de sloop schuift de N2 tussen ongeveer Professor Quixstraat en Lourdeskerk op naar het westen. Zo ontstaat ook op deze plek ruimte voor de bouw van de A2-tunnel.

Geplaatst op 29 maart 2013

VOORBEREIDINGEN SLOOP PR. ROOSEVELTLAAN GAAN DOOR

HOGE RAAD VERWERPT CASSATIEBEROEP LAATSTE EIGENAREN

Vandaag, op 29 maart 2013, heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van vier eigenaren tegen de onteigening van de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 met de huisnummers 150 t/m 212 aan de President Rooseveltlaan-West verworpen (zie de afbeelding hiernaast). Dit betekent dat Rijkswaterstaat eigenaar wordt van alle appartementen en garages die nu nodig zijn voor de bouw van de A2-tunnel. Daarmee kunnen de voorbereidingen voor de sloop verder gaan.

Om het totaalplan voor stad en snelweg te kunnen uitvoeren en alle verplichte wettelijke procedures van o.a. rijk en gemeente te doorlopen werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen in de projectorganisatie A2 Maastricht. Met de uitspraak van vandaag bevestigt de hoogste rechter in Nederland dat de onteigeningsprocedure zorgvuldig doorlopen is.

Waarom sloop? 
De blokken 2, 3 en een deel van 4 moeten worden gesloopt voor de verlegging van de N2 naar het westen, richting de wijk Wyckerpoort-Noord. De verlegging van de tijdelijke autoweg is nodig om ook op deze locatie de bouwkuip voor de tunnel en de tijdelijke weg naast elkaar te kunnen leggen. Via de tijdelijke weg blijft een vlotte doorstroming op de N2 mogelijk.

Minnelijke verwerving 
Eerder was er al minnelijke overeenstemming bereikt met ongeveer 400 andere eigenaren. Met vier eigenaren lukte dit niet. Het betreft één eigenaar van twee garages in blok 2 en drie eigenaren van appartementen in blok 5. Zij stelden vervolgens bij de Hoge Raad cassatieberoep in tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank Maastricht van
juli 2012, waarin de onteigening van grondpercelen en appartementen van de blokken 2, 3 en 4 (deels) is uitgesproken. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de rechtbank Maastricht in haar onteigeningsvonnis van juli 2012 het recht juist heeft toegepast. Het cassatieberoep van de vier eigenaren is verworpen. De Hoge Raad had de uitspraak in de loop van april voorzien, maar heeft uiteindelijk vervroegd uitspraak gedaan.

Vervolg 
De blokken 2, 3, en deel van 4 staan, op twee garageboxen na, leeg. In de rest van blok 4 en in blok 5 wonen, behalve de laatste eigenaren, alleen tijdelijke huurders. Deze blokken zijn nodig voor de bovengrondse herinrichting en worden gesloopt na de opening van de tunnel.

Voorbereidingen sloop 
Avenue2, uitvoerder van A2 Maastricht, heeft inmiddels onder meer groenvoorzieningen rondom de gebouwen weggehaald. Het verwijderen van asbest uit de panden is in volle gang. Volgens inschatting van de bouwer kan de daadwerkelijke sloop tussen half en eind april beginnen. Omwonenden en weggebruikers worden zoals gebruikelijk op de hoogte gehouden door onder andere bewonersbrieven, een informatiebijeenkomst, digitale voortgangsberichten (nieuwsbrief), www.a2maastricht.nl, publicaties in stadskrant ‘de Ster’en de A2-Stewards.