TUSSEN GEUSSELT (SEVERENSTRAAT) EN KRUISDONK

INGEBRUIKNAME NIEUWE RIJBANEN A2/A79 VOOR VERKEER VANUIT MAASTRICHT UITGESTELD

Geplaatst op 18 december 2013

Het omzetten van verkeer vanuit Maastricht naar de nieuwe rijbanen van de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk wordt uitgesteld. Volgens planning zou de omzetting aankomende nacht gebeuren. Echter, tijdens de laatste controlerondes zijn nog punten naar voren gekomen die extra aandacht behoeven. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om het verkeer in de reservenacht - van donderdag 19 op vrijdag 20 december - om te kunnen zetten.
Voordat een nieuw stuk snelweg in gebruik kan worden genomen, wordt het uitvoerig getest. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het asfalt, maar ook bijvoorbeeld naar vangrails en markering.
Aanpassingen tijdens reservenacht
Door aannemer Avenue2, opdrachtgever projectbureau A2 Maastricht en wegbeheerder Rijkswaterstaat is tijdens de laatste controlerondes van vandaag geconstateerd dat verschillende aanpassingen nodig zijn, om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen. Het gaat dan met name om de vangrails en de belijning op de wegdelen zelf. Daarnaast hebben asfaltboringen aangetoond dat op sommige plekken de bovenste laag asfalt niet optimaal is. De reservenacht wordt nu gebruikt om deze zaken te corrigeren.

Veiligheid staat voorop
Avenue2, projectbureau A2 Maastricht en Rijkswaterstaat willen geen enkel risico lopen. Een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers staat voorop. Naar verwachting lukt het om bovenstaande zaken in de reservenacht te corrigeren, en het verkeer in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 december om te zetten. Vanaf dat moment geldt ook een nieuwe verkeerssituatie, waarbij de rijrichtingen A2 en A79 zijn omgewisseld. In de tussentijd kan verkeer gewoon blijven doorrijden op de bestaande rijbanen. Er is dus geen sprake van verkeershinder.

Blijf op de hoogte
Meer informatie over de voortgang van het werk volgt via deze website in de loop van donderdag 19 december.
Fotografie: Reen van Beek