JAARVERSLAG 2013

OPENBAAR JAARVERSLAG 2013 - PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT

Hieronder vindt u de vierde editie van het publiek jaarverslag van het Projectbureau A2 Maastricht. Het aanzicht van de N2-corridor is in het verslagjaar opnieuw sterk veranderd. Langs het tunneltraject zijn nogmaals flats gesloopt om ruimte te maken voor de tijdelijke autoweg en de bouwkuip. De tijdelijke weg is een laatste keer verlegd. Verder zijn in 2013 de bouwkuipwanden langs het hele tunneltracé afgerond. De sleufgrijpers en gele silo’s van de Duitse firma Züblin zijn uit het stadsbeeld verdwenen. Ten noorden van de stad is ook gestaag verder gewerkt aan de nieuwe verkeersinfrastructuur. En hebben we de twee ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch officieel geopend.

Een belangrijk stap is verder het besluit van Avenue2 en het Projectbureau A2 Maastricht geweest om vanuit het zuiden en noorden naar elkaar toe te gaan werken. Door de inzet van twee in plaats van één bouwstroom zal de betonnen ruwbouw sneller klaar zijn en zal de overlast voor de stad al wat eerder kunnen afnemen. De tijdwinst komt ten goede aan het installeren en testen van alle verkeerstechnische en tunneltechnische installaties en het opleiden van personeel. Streven blijft onveranderd om eind 2016 de tunnel in gebruik te kunnen nemen.

De voortgang van het project is een van de meest besproken thema’s van 2013. Maar helaas zijn we ook geconfronteerd geweest met berichten over mogelijke misstanden met Portugese werknemers. Een expertcommissie heeft geoordeeld dat er geen sprake is van uitbuiting. Wel zijn er door Avenue2 aanvullende maatregelen getroffen. De Portugese werknemers verdienen overigens minimaal ongeveer 1.650 euro netto per maand en met overwerkuren 1.800 tot 2.000 euro. Ook hierover berichten wij in dit jaarverslag.

In 2014 zal een groot gedeelte van de betonnen ruwbouw voor de tunnel klaar zijn. Dit jaar wordt ook een belangrijke mijlpaal voor het noordelijke uitvoeringsgebied waar ondermeer de verknoping tussen de A2 en A79 en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven in gebruik zullen worden genomen. Door het realiseren van deze mijlpalen zal de verkeersdruk op het kruispunt Geusselt en in Meerssen al afnemen.