KRUISDONK - BEATRIXHAVEN

Knooppunt Kruisdonk is uitgebreid. Knooppunt Kruisdonk is uitgebreid.
Buiten zien we nu nog tijdelijk mastmateriaal met tijdelijke verkeerslichten. Buiten zien we nu nog tijdelijk mastmateriaal met tijdelijke verkeerslichten.

Blijf op de hoogte

Planningen kunnen veranderen,  afhankelijk van het weer en de voortgang van het werk. Kijk voor een actuele stand van zaken op www.a2maastricht.nl. Of abonneer u op ons voortgangsbericht.

AVOND- EN NACHTAFSLUITINGEN BIJ KRUISDONK EN BEATRIXHAVEN

Geplaatst op 3 november 2014

Sinds eind juli is knooppunt Kruisdonk uitgebreid en hebben automobilisten meer mogelijkheden. Verkeer kan gemakkelijk van de A2 naar de A79 en andersom rijden via een kort stukje onderliggend wegennet en rechtstreeks naar bedrijventerrein Beatrixhaven via een directe verbinding. Door de nieuwe wegen voor de bouwvakvakantie open te stellen, kon een deel van het verkeer al wennen in een relatief rustige periode. Maar om de planning destijds te halen, is gewerkt met tijdelijke verkeerslichten en tijdelijke openbare verlichting langs de weg. Dat is buiten goed te zien. In november plaatst Avenue2 het definitieve materiaal. Dat brengt afsluitingen en omleidingen met zich mee.

Van tijdelijk naar definitief
De nieuwe infrastructuur bij Kruisdonk en Beatrixhaven telt een aantal kruisingen. Op deze plekken wordt verkeer geregeld met verkeerslichten. Dat is het geval op het viaduct aan de Ambyerweg (bij de op- en afritten van de A79 en de oprit naar de A2), bij de verlegde Ambyerweg, bij de nieuwe afrit 52 van de A2 en bij de Hoekerweg. Hier zien we nu nog tijdelijke masten met verkeerslichten naast en/of boven de weg. Deze tijdelijke constructies vervangen we door definitief mastmateriaal met definitieve lampen. Ook plaatsen we de definitieve openbare verlichting langs de nieuwe wegen. Deels gebeurt dat overdag, net als het aanleggen van bijbehorende voedingskabels. Maar niet alle lichtmasten kunnen buiten het verkeer om worden geplaatst. Het streven is om eind november alle definitieve lichtmasten in bedrijf te hebben. Maar dat is nog niet zeker. Mogelijk blijven sommige tijdelijke lichtmasten nog een tijdje staan en branden, omdat de voeding nog ontbreekt.

Verkeersmaatregelen
Om het definitieve materiaal te plaatsen, zijn wegafsluitingen en omleidingen nodig. Daarom werken we ’s avonds en ’s nachts, zodat verkeer overdag zoveel mogelijk kan blijven doorstromen. We zetten de verkeersmaatregelen voor u op een rijtje:

auto

Avond- en nachtafsluitingen



AFGEROND FASE 1: vervangen materiaal bij kruising Nieuwe Limmelderweg-Hoekerweg (Beatrixhaven)

Avonden en nachten van 17 en 18* november tussen 20.00 en 06.00 uur:
* vervallen

 • Afsluiting Nieuwe Limmelderweg tussen afrit 52 A2 en Hoekerweg. Verkeer op de A2 vanuit het noorden kan via afrit 52 wel naar de A79, Amby of Rothem.
 • Afsluiting Hoekerweg tussen Mariënwaard en Fregatweg. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen door.    
     

FASE 2: vervangen materiaal op het viaduct aan de Ambyerweg en bij kruising Nieuwe Limmelderweg - Ambyerweg  
Avonden en nachten van 24 en 25 november tussen 20.00 en 06.00 uur:
(reserve: avonden en nachten van 1 en 2 december)

 • Afsluiting Nieuwe Limmelderweg tussen Ambyerstraat-Noord en afrit 52 A2, inclusief:
 1. Afrit 1 Bunde A79 vanuit Heerlen
 2. Afrit 1 Bunde A79 vanuit Maastricht
 3. Oprit 1 Bunde A79 naar Heerlen
 4. Oprit naar A2 richting Eindhoven
 • Verkeer op de A2 vanuit het noorden kan via afrit 52 wel naar de Beatrixhaven / Maastricht-Noord 
 • (Brom)fietsers en voetgangers tussen Amby en Rothem kunnen door
 • Afsluiting Ambyerstraat-Noord tussen Westrand en Ambyerweg. Auto- en vrachtverkeer kan vanuit deze zijde niet naar de IJzerenkuilenweg/Oliebergweg.
         

FASE 3: vervangen materiaal bij kruising Nieuwe Limmelderweg - Ambyerweg en bij kruising afrit 52 A2 - Nieuwe Limmelderweg
Avonden en nachten van 26 en 27 november tussen 20.00 en 06.00 uur:
(reserve: avonden en nachten van 3 en 4 december)

 • Afsluiting Nieuwe Limmelderweg tussen Ambyerweg en Hoekerweg
 • Afsluiting afrit 52 A2


De afsluitingen gelden voor de op- en afritten. Doorgaand verkeer op de A2 en A79 kan gewoon blijven doorrijden.

Opgelet: of de werkzaamheden in de verschillende avonden en nachten kunnen doorgaan, is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang. Daarom zijn reservedatums ingepland. Actuele informatie is te vinden op www.a2maastricht.nl

Volg de omleidingen
Verkeer wordt omgeleid aan de hand van gele verwijzingsborden langs de weg. Houd wel rekening met extra reistijd. Woningen en bedrijven blijven steeds bereikbaar. Wilt u uw reis voorbereiden? Kijk dan voor meer informatie over de omleidingsroutes op www.maastrichtbereikbaar.nl.  

Hinder voor omwonenden
Omdat met (graaf)machines en kranen wordt gewerkt, kan er voor omwonenden geluidshinder ontstaan. Zeker omdat er in de late uren minder omgevingsgeluiden zijn, bijvoorbeeld van verkeer op de weg. Zodra een kabel in een sleuf is aangelegd, maken we de sleuf weer dicht. Om de grond  stevig en compact te maken, wordt een trilplaat ingezet, die voor trillingen kan zorgen. De trilplaat of trilstamper gebruiken we ook tijdens het aanvullen van de gaten waarin lichtmasten komen te staan. Bouwlampen worden op het werk zelf gericht, maar lichthinder is niet uit te sluiten.

Doorstroming in de tijdelijke situatie

Vanuit de omgeving komen soms vragen en opmerkingen binnen over de verkeerssituatie bij knooppunt Kruisdonk en in de Beatrixhaven. Wilt u hierover graag meer weten? Of vraagt u zich af wat de komst van de definitieve verkeersregelinstallaties in dit gebied betekent voor de doorstroming? Lees dan hier verder.
Fotografie: Peter Wijnands, Reen van Beek en A2 Maastricht