KRUISDONK - BEATRIXHAVEN

Meer weten?

Door hier te klikken, komt u uit bij een webpagina met uitgebreide informatie. U vindt hier ook een planning. De eerstvolgende stap is het plaatsen van de permanente verkeersregelinstallaties bij de verschillende kruisingen. Dat gebeurt nog deze maand.
Bij Kruisdonk staan nu nog tijdelijke verkeerslichten.  In november plaatst Avenue2 het definieve materiaal. Bij Kruisdonk staan nu nog tijdelijke verkeerslichten. In november plaatst Avenue2 het definieve materiaal.
Bij de kruising Hoekerweg-Fregatweg is de voorrangssituatie aangepast. Bij de kruising Hoekerweg-Fregatweg is de voorrangssituatie aangepast.

DOORSTROMING BIJ KRUISDONK EN BEATRIXHAVEN IN DE TIJDELIJKE SITUATIE

Geplaatst op 11 november 2014

Vanuit de omgeving komen er soms vragen of opmerkingen over de doorstroming bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven. Belangrijk om te blijven vermelden is dat niet alle infrastructuur gereed is. Pas als het verkeer tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein door de A2-tunnel rijdt - volgens planning vanaf eind 2016 - kunnen we toewerken naar een definitieve situatie bij Kruisdonk. De verbindingen H en I uit het overzicht hiernaast worden dan ook in gebruik genomen. Tot die tijd kan de doorstroming niet optimaal zijn. In de tijdelijke situatie hebben we immers nog steeds te maken met een wachtrij op de A2 voor Geusselt en sluipverkeer dat zich een andere weg zoekt, bijvoorbeeld via afrit 52 van de A2. Drukte op deze routes is dan onvermijdelijk, zeker tijdens de spits.

Infrastructuur niet af
Ook in de Beatrixhaven is de verkeersstructuur niet af. Hier mist nog het geplande wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Maar dat is afhankelijk van de nog uit te werken beveiliging van de spoorwegovergang tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. Naar verwachting duurt de huidige situatie tot medio 2015. Tot die tijd moet verkeer van en naar de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg - Fregatweg. Om het verkeer hier op te kunnen vangen, heeft de gemeente Maastricht de voorrangssituatie aangepast. Nadeel daarvan is dat er vaker een wachtrij staat op de Fregatweg.

Meer sturingsmogelijkheden
De gemeente Maastricht houdt de wachtrij op de Fregatweg in de gaten. Maar heel veel sturingsmogelijkheden zijn er op dit moment niet. Dat verandert als eind november de tijdelijke verkeerslichten bij Kruisdonk en bij de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg zijn vervangen door de permanente installaties. De definitieve software voor de verkeersregelinstallaties - afgekort VRI’s - treedt dan in werking en dat brengt meer mogelijkheden om bij te sturen. De verschillende VRI’s worden dan namelijk aangesloten op de verkeerscentrale van de gemeente Maastricht. Daarmee zijn het geen losse systemen meer, maar gaan ze onderdeel uitmaken van het totale netwerk aan verkeerslichten in de stad. Niet alleen kunnen daarmee de afzonderlijke VRI’s op elkaar worden afgestemd, ook kunnen ze gemakkelijk op afstand worden bijgesteld als de verkeerssituatie daarom vraagt. 

Kruising Hoekerweg-Fregatweg
Daarbij treft de gemeente Maastricht - naar verwachting nog voor het eind van het jaar - een aanvullende maatregel om de doorstroming op de Fregatweg te verbeteren. Detectielussen in het asfalt van de Fregatweg worden dan aangesloten op de verkeerslichten bij Kruisdonk. Is het druk op de Fregatweg? Dan kan de aanvoer vanuit de Nieuwe Limmelderweg worden onderbroken, door vaker en/of langer rood te geven. Zo krijgt verkeer op de Fregatweg meer ruimte en wordt de wachtrij vermoedelijk korter. Wel zitten er grenzen aan dit systeem, omdat het tegenstrijdig is met het doel om zoveel mogelijk verkeer via de nieuwe route, de Nieuwe Limmelderweg, af te wikkelen. Bovendien lost de maatregel de wachtrij op de Fregatweg niet op.